Logo
  • DONALD
  • ANALIZA NIK POTWIERDZA, ŻE RPP DŁUGO NIE PRZEJMOWAŁA SIĘ INFLACJĄ, AŻ TROSZKĘ WYMKNĘŁA SIĘ SPOD KONTROLI

Analiza NIK potwierdza, że RPP długo nie przejmowała się inflacją, aż troszkę wymknęła się spod kontroli

16.06.2022, 09:30
fot. East News
Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku oceniła, że
Rada Polityki Pieniężnej do września 2021 roku niezasadnie bagatelizowała zagrożenia inflacyjne
w procesie decyzyjnym i komunikacji z otoczeniem.
Miało to sprzyjać wzrostowi oczekiwań inflacyjnych i nakręcaniu się spirali cenowo-płacowej, a w konsekwencji
negatywnie wpłynąć na stabilność cen
"Rada Polityki Pieniężnej jako główną przyczynę inflacji wskazywała zewnętrzne negatywne czynniki podażowe o charakterze przejściowym. Tymczasem kształtowanie się inflacji bazowej powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wskazuje, że o podwyższonej inflacji decydowały także czynniki, na które Narodowy Bank Polski mógł oddziaływać instrumentami polityki pieniężnej. Średnioroczna inflacja bazowa w Polsce była w 2021 roku najwyższa w całej Unii Europejskiej" - napisano w dokumencie.
NIK wskazuje, że wysoka nadpłynność sektora bankowego, wygenerowana skupem aktywów dłużnych przez Narodowy Bank Polski, doprowadziła do ograniczonego zainteresowania banków posiadających nadmiar środków podnoszeniem stóp depozytów. W efekcie lokaty bankowe nie pozwalały na ochronę realnej wartości oszczędności ludności, zwiększając koszty społeczne i gospodarcze rosnącej inflacji.
Dodano, że w 2021 roku, podobnie jak w 2020,
przejrzystość w prezentowaniu danych o nierównowadze finansowej państwa była obniżona
.
"Przyczyniło się do tego, po pierwsze, zaplanowanie i osiągnięcie znacznie niższego deficytu budżetu państwa, niż wskazywał na to stopień nierównowagi finansów publicznych. Znaczące operacje finansowe prowadzące do wzrostu długu publicznego w dalszym ciągu były planowane i dokonywane z pominięciem budżetu państwa" - czytamy.
Ponadto NIK wskazuje, że
część wydatków ujętych w budżecie państwa na 2021 rok służyła finansowaniu zadań realizowanych w 2022 roku
. Autorzy podkreślają też, że niektóre operacje finansowe skutkujące przyrostem zobowiązań państwa nie zwiększały wartości państwowego długu publicznego obliczanego zgodnie z metodologią krajową.
"Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że przetargi outright buy dokonane w dniach 13 października i 17 listopada 2021 roku, tj. po podwyżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonanej 6 października 2021 roku, pomimo stosunkowo niedużej skali (944,5 mln zł w październiku i listopadzie 2021 r. wobec 35.941,4 mln zł w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.),
oddziaływały w kierunku przeciwnym do prowadzonej wówczas polityki pieniężnej i były tym samym z nią niespójne
" - pisze NIK.
Organ kontroli wyjaśnia, że podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej przed, a nie równolegle, z pierwszą podwyżką stóp procentowych NBP w październiku 2021 roki, mogłoby sprzyjać umocnieniu złotego, co w efekcie szybciej oddziaływałoby w kierunku obniżenia inflacji. Jednocześnie
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania Narodowego Banku Polskiego
w zakresie weryfikacji prawidłowości naliczenia i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA