Logo
  • DONALD
  • WARSZAWA TWORZY WĘDRUJĄCE WYSPY DLA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW

Warszawa tworzy wędrujące wyspy dla zagrożonych gatunków

12.07.2020, 06:31
Zarząd Zieleni miasta stołecznego Warszawy
 w ramach realizacji projektu unijnego
"Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"
 tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów.
Jak podaje Portal Komunalny celem projektu ma być ochronna cennych gatunków zwierząt m.in. poprzez budowę platform lęgowych i spoczynkowych, renaturyzację zbiorników i cieków wodnych, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę. Efektem zaś ma być
powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. 
Kwota dofinansowania projektu to 5 854 24 7,5 zł, zaś cała jego
wartość szacowna jest na 6 887 350 zł.
Na Jeziorze Powsinkowskim w maju tego roku umieszczono
20 platform lęgowych
, które służą przede wszystkim rybitwie czarnej, która znajduje się pod ochroną. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par.
Gniazda na platformach na
Jeziorze Powsinkowskim
do tej pory założyły nie tylko rybitwy czarne, ale też występujące tu nielicznie śmieszki i perkozy dwuczube.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy założył także pływającą platformę z roślinnością na
Kanale Piaseczyńskim.
 Oprócz dodatkowego miejsca dla bytowania gatunków ptaków i płazów, platforma przyczynia się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb. Z platformy mogą korzystać nurogęsi, łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe czy łabędzie. Wyspa nie wymaga dodatkowej obsługi. Jej sposób zakotwiczenia pozwala zwierzętom wodnym  na tworzenie dodatkowych kryjówek.

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Promujemy też Wasze materiały: donald.pl/sortownia.

 

Chcesz nam pomóc zmieniać polskie media? Przeczytaj, dlaczego warto: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA