Logo
  • DONALD
  • RAPORT NIK: MAMY MAŁO ZIELENI W MIASTACH, BO SAMORZĄDY NIE MAJĄ JAK WALCZYĆ Z PATODEWELOPERKĄ

Raport NIK: mamy mało zieleni w miastach, bo samorządy nie mają jak walczyć z patodeweloperką

01.05.2022, 16:28
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 19 urzędów miast
w siedmiu województwach oraz dwie warszawskie dzielnice, Bielany i Bemowo. Okazuje się, że większość z nich zmaga się z patodeweloperką, zanikiem terenów rekreacyjnych i zielonych oraz masową wycinką drzew. 
"Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie i zagospodarowywanie przestrzenne, zamiast wspierać zachowanie i powiększanie systemów przyrodniczych dopuszczają do ich postępującego i nieodwracalnego osłabiania" - napisano w raporcie pokontrolnym.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) umożliwiają samorządom skuteczną ochronę terenów zielonych przed zabudową, jednak ich tworzenie nie jest obowiązkowe. W efekcie NIK wykazało, że
średnia krajowa pokrycia terenów miejskich mpzp to zaledwie nieco ponad 31 procent.
Przykładowo, pod koniec 2020 roku tylko Chorzów z blisko 1000 miast był pokryty mpzp w 100 procentach. 
Dodatkowo im większe miasto, tym brak mpzp ma gorsze skutki dla środowiska i jakości życia mieszkańców. NIK opisał przykład jednej z warszawskich dzielnic, która zgodziła się na budowę "38 budynków jednorodzinnych na terenach zielonych związanych z przebiegiem cieku wodnego spełniającego istotną rolę retencji i odprowadzania wód".
Z kolei w Lublinie w 2021 roku "zmieniono jeden z planów
dopuszczając powstanie stadionu żużlowego i innych obiektów w dolinie rzeki Bystrzycy
, która stanowi główny korytarz ekologiczny miasta i korytarz o znaczeniu regionalnym".
"Do zmiany doszło, mimo, że nie była ona spójna ani z ustaleniami studium, ani ze strategią miasta, ani z planem adaptacji do zmian klimatu" – czytamy w raporcie.
Sprawę pogarsza przyjęta w 2020 roku
ustawa o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
, która "
dopuszczała zabudowę, także obszarów przyrodniczych, z pominięciem przepisów
regulujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a nawet przepisów budowlanych".
"Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że tylko do trzech urzędów miast (Krakowa, Tarnowa i Warszawy) wpłynęły informacje od inwestorów dotyczące 70 inwestycji, m.in. budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, które miały być stawiane na terenach określonych w studium jako tereny zielone. W skali kraju organy nadzoru budowlanego otrzymały informacje o 585 inwestycjach realizowanych na podstawie ustawy COVID-19, ale nie są to pełne dane. W niemal połowie przypadków stwierdzono, że
inwestycje nie były zgodne nawet z celami ustawy
" - podkreślono.
Kolejny problem to masowa wycinka drzew.
W 10 na 19 skontrolowanych miast władze nie zdołały nawet posadzić tyle samo drzew, ile wycięły
Dlatego NIK rekomenduje wprowadzenie szeregu zmian ustawowych, które zmuszą gminy do pokrycia mpzp terenów wyłączonych z zabudowy ze względu na funkcje przyrodnicze, ograniczenia w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy ze względu na ochronę środowiska, lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących tzw. powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji, a także ukrócenie praktyki omijania wymogu uzyskania oceny środowiskowej inwestycji przez jej podział na mniejsze etapy i uzyskiwania dla nich odrębnych decyzji o warunkach zabudowy przez różne podmioty i osoby.
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA