Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ DLA RZECZPOSPOLITEJ: SPADEK POZIOMU ŻYCIA PRZEZ INFLACJĘ ODCZUWA PONAD 67% POLAKÓW

Sondaż dla Rzeczpospolitej: spadek poziomu życia przez inflację odczuwa ponad 67% Polaków

12.05.2022, 16:30
SW Research przeprowadził sondaż dla serwisu rp.pl, w którym Polaków zapytano o to
czy w ostatnich sześciu miesiącach odczuli obniżenie poziomu życia
w związku ze wzrostem cen.
Według danych GUS przekazanych w kwietniu
inflacja
w porywaniu do marca wzrosła o 2 procent, zaś w porywaniu rok do roku o
12,3 procent.
Jest to najwyższy poziom inflacji od 1997 roku, kiedy inflacja w skali roku wynosiła 14,9 procent.
GUS przekazał, że w kwietniu paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 27,8 procent rok do roku. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 procent rok do roku.
Polacy wyraźnie odczuli wzrost cen w swoich portfelach. Z danych zgromadzonych w ramach przeprowadzonego sondażu wynika, że
67,7 procent respondentów odczuło
w ostatnich sześciu miesiącach obniżenie poziomu życia w związku ze wzrostem cen. 20,4 procent badanych odpowiedziało, że nie odczuło tego, zaś 11,9 procent badanych nie ma zdanie w tej kwestii.
- Częściej wskazują na to kobiety - 71 procent wobec 64 procent mężczyzn. Przekonanie o obniżeniu poziomu życia z powodu rosnących cen jest na porównywalnym poziomie we wszystkich grupach wiekowych - 66-68 procent. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, największy odsetek wskazujących na obniżenie swojego poziomu życia jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 79 procent. W tej grupie jest też najmniej odpowiadających negatywnie na to pytanie 12 procent - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.
-
Najrzadziej pogorszenie swojej sytuacji
materialnej potwierdzają osoby
z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym
49 procent, a 29 procent odpowiada w tej sprawie przecząco. Pod względem dochodów zbliżone odsetki - około 2/3 badanych - z poszczególnych grup dochodowych wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji 66-71 procent, jednak wśród osób z najniższym dochodem do 1000 PLN miesięcznie oraz z najwyższym 5000 PLN i więcej, najwyższe są odsetki tych, którzy nie potwierdzają obniżenia swojego poziomu życia po 25 procent - stwierdza.
- Ze względu na wielkość miejsca zamieszkania najczęściej obniżenie poziomu życia sygnalizują mieszkańcy miast 200-499 tys. mieszkańców 76 procent, a najrzadziej mieszkańcy wsi - 64 procent oraz największych miast 500 tys. i więcej mieszkańcw - 65 procent. Mieszkańcy największych miast również najczęściej odpowiadają na to pytanie negatywnie - co czwarty z nich. Badani z miast 20-99 tys. mieszkańców najrzadziej zaprzeczają pogorszeniu swojej sytuacji - dodaje.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA