Logo
  • DONALD
  • KONTROLA NIK WYKAZAŁA TO, O CZYM PRZEKONALI SIĘ POLACY, CZYLI ŻE URZĘDY NIE RADZĄ SOBIE Z PRACĄ ZDALNĄ

Kontrola NIK wykazała to, o czym przekonali się Polacy, czyli że urzędy nie radzą sobie z pracą zdalną

05.12.2021, 08:34
Najwyższa Izba Kontroli
opublikowała raport, z którego wynika, że
organizacja pracy zdalnej
w instytucjach publicznych podczas pandemii była
kompletnie nieefektywna
. Aż 34 urzędy na zbadane 40 nie były przygotowane do wykonywania zadań zdalnie, przede wszystkim z powodu braku sprzęu i barier technicznych. Według NIK tylko 32% pracowników była w stanie rzeczywiście realizować swoje zadania. 
NIK przebadała
40 urzędów
w okresie od 1 marca 2020 do 23 czerwca 2021, po cztery: izby administracji skarbowej, oddziały ZUS, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, prokuratury rejonowe, sądy rejonowe, urzędy gmin, urzędy skarbowe oraz trzy wojewódzkie oddziały NFZ i pięć regionalnych oddziałów KRUS. 
Okazało się, że choć w skontrolowanych urzędach wdrożono pracę zdalną i opracowano potrzebne procedury,
praca nie mogła być efektywna
, głównie z uwagi na brak sprzętu i inne bariery techniczne. 
"Większość, bo 29 instytucji, była wyposażona w niewielką liczbę przenośnego sprzętu komputerowego, niemal połowa nie miała zdigitalizowanych danych, a w przypadku 17 placówek, ze stworzonych dla nich systemów informatycznych można było korzystać tylko stacjonarnie, a to uniemożliwiało zdalny dostęp do dokumentów" - podaje NIK. 
W związku z tym
kluczowe zadania mogło wykonywać tylko 32% urzędników
. 19% z nich wykonywało zadania wspomagające. Najwięcej, bo 47% pracowników czas pracy zdalnej wykorzystała na samokształcenie lub szkolenia, 2% pozostawało do dyspozycji kierownictwa, nie wykonując żadnych służbowych obowiązków. 
NIK odnotowuje również, że choć 60% skontrolowanych urzędów próbowała doposażyć pracowników, rok od ogłoszenia pandemi potencjał do pracy zdalnej większości z nich się nie zmienił. 
NIK zauważa również, że z każdą kolejną falą epidemii na pracę zdalną przechodziło coraz mniej pracowników urzędów. Od marca do maja 2020 zdalnie pracowało 65% urzędników, od marca do kwietnia 2021 było to już 29%. 
Podczas kontroli NIK skupił się również na
korzyściach i problemach pracy zdalnej
w urzędach. Wśród tych pierwszych wymieniono głównie zwiększenie bezpieczeństwa pracownikw, oszczędności w zakresie kosztów i czasu dojazdu do pracy oraz zapewnienie ciągłości działania urzędów. Wśród barier wskazano przede wszystkim specyfikę zadań uniemożliwiającą pracę zdalną, brak odpowiedniego wyposażenia i przerzucanie kosztów pracy na pracownika. 
Podsumowując wyniki kontroli, NIK wystosował
szereg wniosków
m.in. do rządu, apelując o uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy, wprowadzenie rozwiązań wspierających proces pracy zdalnej i podjęcie działań zmierzających do digitalizacji dokumentów. 
 
 

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA