Logo
  • DONALD
  • UOKIK ZAJMIE SIĘ VECTRĄ, KTÓRA OT TAK PODNIOSŁA SOBIE CENY SWOICH USŁUG

UOKiK zajmie się Vectrą, która ot tak podniosła sobie ceny swoich usług

02.03.2023, 16:30
UOKiK
w styczniu poinformował, że nałożył ponad
22 mln zł kary na firmę Vectra
, jednego z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej. Firma miała jednostronnie,
bez podstawy prawnej, zmienić zapisy umowy
na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję. Sytuacja miała mieć miejsce w latach
2019-2020.
Firma bez wymaganej podstawy prawnej informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólnych warunków umowy. W oparciu o nią sugerowano klientom jednostronne podwyższenie
o 5 złotych miesięcznie
opłaty abonamentowej za każdą z usług telekomunikacyjnych. Firma wyznaczyła klientom termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tak się nie stało pobierali większą o 5 złotych opłatę
Vectra nie zgodziła się z decyzją UOKiK i zapowiedziała odwołanie:
Pisaliśmy o tym tutaj:
Teraz serwis Wirtualne Media informuje, że
UOKiK ponownie zajmie się sprawą Vectry
w związku ze skargami na podwyżki wprowadzone przez Vectrę i należące do niej Multimedia Polska na podstawie tzw.
klauzul inflacyjnych.
Vectra jesienią miała do umów z nowymi klientami i tymi przedłużającymi korzystanie z usług wprowadzić tzw. klauzule inflacyjne, które informują, że firma może
podnieść opłaty w trakcie okresie umownego o tyle
, o ile w ub.r. wyniosła
inflacja konsumencka.


Już w połowie stycznia firma skorzystała z tych zapisów.
"Waloryzacja opłat jest zgodna z zapisami w umowach z abonentami i wynika bezpośrednio z poziomu inflacji określanego poprzez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. podany przez GUS" - przekazała Vexctra w komunikacie przesłanym Wirtulanym Mediom.
Podobne klauzule otrzymali klienci sieci Multimedia Polska, przejętej przez Vectrę:
"Według zapisów umowy o świadczeniu usług, Multimedia Polska będzie dostosowywać wysokość opłat za poszczególne usługi stosownie do zmieniającego się poziomu inflacji. Mając na uwadze wysokość powyższego wskaźnika informujemy, że dokonujemy waloryzacji opłat przy zastosowaniu wskaźnika i zgodnie z poniższą tabelą" - przekazała firma.
Podwyżka ma obowiązywać od kwietnia i abonenci posiadający najdroższe pakiety będą musieli zapłacić
nawet 25-30 złotych więcej.


Klienci Vectry skarżą się do UOKiK, że
nie mogą wypowiedzieć umowy
, a informacje o podwyżce otrzymują krótko po jej podpisaniu. Urząd miał już podjąć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
Podobne klauzule od ubiegłego roku stosuje w umowach Orange Polska, Play, T-Mobile Polska i Inea, jednak żaden z operatorów nie wprowadził dotychczas podwyżek. Już wtedy Urząd sygnalizował, że klauzule te powinny zabezpieczać obie strony i nie mogą być wykorzystywane tylko na korzyść firm.
"Zakładane zmiany w zobowiązaniach zawartych na czas oznaczony mogą prowadzić do przerzucania konsekwencji zmieniającej się sytuacji gospodarczej na użytkowników sieci komórkowych" - zauważył UOKiK.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA