Logo
  • DONALD
  • TRWA ODPŁYW POLICJANTÓW, W ROK UBYŁO ICH 5000, PUSTKI W ODDZIAŁACH ZWALCZAJĄCYCH CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Trwa odpływ policjantów, w rok ubyło ich 5000, pustki w oddziałach zwalczających cyberprzestępczość

17.11.2023, 09:45
Dziennik Gazeta Prawna
informuje, że w ciągu roku kadry policji zmniejszyły się aż
o 5 tysięcy etatów
. Na dzień 1 października 2023 r. liczba etatów w polskiej policji wynosiła około 107 tysięcy. W służbie czynnej pozostawało jednak nieznacznie ponad
95 tysięcy funkcjonariuszy.
Oznacza to, że braki kadrowe w policji sięgają aż 11 procent ogółu.
Gazeta podaje, że w ciągu roku liczba policjantów znacznie zmalała. Jeszcze rok temu kadry polskiej policji liczyły
ponad 100 tysięcy
pracowników przy zapotrzebowaniu bliskim 105 tysięcy etatów.
Największe braki dotyczą grupy policjantów zwalczających
cyberprzestępczość
. Jak podaje
Dziennik Gazeta Prawna,
zapotrzebowanie w tym sektorze wynosi
800 etatów
, zaś liczba przyjętych funkcjonariuszy wynosi 487 - czyli aż o 40 procent mniej. Warto jednak nadmienić, że w ostatnim czasie limit w tym departamencie wzrósł dwukrotnie, ponieważ jeszcze przed rokiem wynosił 400 etatów.
Trudności z obsadzeniem etatów zauważalne są także
w służbie prewencyjnej i kryminalnej.
W pierwszej z wymienionych grup z pracy od 2022 roku
odeszło 3,4 tysięcy policjantów,
a liczba wakatów wynosi obecnie 7 tysięcy. Z kolei liczba funkcjonariuszy
kryminalnych zmalała w rok o 1,5 tysiąca osób
. Jedyną grupą, w której nie brakuje chętnych do służby, jest kierownictwo. W tym przypadku liczba nieobsadzonych stanowisk wynosiła 60 z blisko 1,9 tysiąca ogółem.
Dziennik wskazuje, że na sytuację składają się dwa czynniki. Pierwszym są 
zarobki
, które nie są atrakcyjne, by zachęcić do pracy nowych rekrutów, a obciążenie służbą jest znaczące. Na sytuację wpływa także duży odsetek funkcjonariuszy, którzy
przechodzą na emeryturę.
Rafał Jankowski przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów uważa, że "poważnym błędem rządu jest wysokość waloryzacji pensji policjantów". Jak wyjaśnia, waloryzacja pensji policjantów jest niższa niż coroczne podwyżki emerytur.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA