Logo
  • DONALD
  • WROCŁAW: RADNI PRZYJĘLI DEKLARACJĘ TOLERANCJI I SZACUNKU DLA PRAW CZŁOWIEKA

Wrocław: radni przyjęli Deklarację Tolerancji i Szacunku dla Praw Człowieka

27.03.2021, 11:05
W czwartek
radni Wrocławia przyjęli Deklarację Tolerancji i Szacunku dla Praw Człowieka
, która powstała w kontrze do przyjmowanych przez samorządy w całym kraju uchwał o strefach wolności od ideologii LGBT. Dokument powstał z inicjatywy
Wiosny
, której działacze w październiku rozpoczęli zbiórkę podpisów pod projektem. 
- To propozycja pozytywna. Mówi o poszanowaniu praw wszystkich ludzi i niedyskryminacji. Nie może być tak, że w jednej trzeciej kraju przyjęto haniebne uchwały, które godzą w podstawowe wartości konstytucyjne obywatela - mówił wówczas
Krzysztof Śmiszek
, którego biuro poselskie pomagało w zbiórce podpisów. 
Na piątkowej sesji rady miasta Deklarację przyjęto, choć wzbudziło to wiele kontrowersji. Radna Nowoczesnej
Jolanta Niezgodzka
mówiła, że w Polsce miliony obywateli i obywatelek jest dyskryminowanych, m.in. ze względu na swoją orientację seksualną. Przeciwko głosowali radni PiS, jeden z nich,
Robert Pieńkowski argumentował, że to katolicy są w Polsce dyskryminowani
"ZROBILIŚMY TO! Ponad pół tysiąca zebranych podpisów, zaangażowanie wielu z Was, ciężka praca Komitetu Uchwałodawczego - i w końcu po pięciu miesiącach od rozpoczęcia zbiórki podpisów Rada Miejska przyjęła dziś obywatelski projekt Deklaracji Tolerancji i Szacunku dla Praw Człowieka!" - napisał na Facebooku
Maciej Pilny
z Wiosny po głosowaniu rady. 
A tak brzmi treść uchwalonej Deklaracji: 
Rada Miejska Wrocławia stoi na stanowisku, że godność każdego człowieka jest wartością niezbywalną i podlegającą szczególnej ochronie oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Rada Miejska Wrocławia deklaruje, że w pełni podziela wartości stanowiące fundament Wspólnoty Europejskiej, jakimi są szacunek dla drugiego człowieka, wolność, równość, solidarność i tolerancja.
Rada Miejska Wrocławia zobowiązuje się we wszystkich swoich działaniach postępować przestrzegając praw człowieka, szanując równość oraz podjąć wszelkie potrzebne działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji na jakimkolwiek tle.
Rada wzywa także inne organy władzy oraz przedstawicieli wszystkich instytucji publicznych do przestrzegania uniwersalnych wartości praw człowieka i obywatela określonych m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konstytucji RP.

Donald.pl na Patronite

Zacznijmy od tego, że czy chcesz, czy nie, dokładasz się do TVP, jak my wszyscy. To już całkiem niezły powód, żeby dla równowagi dać nam dyszkę.

Dowiedz się więcej: https://patronite.pl/donaldpl

 

Więcej memów i Storieshttps://www.instagram.com/donald.pl

Nasz Twitter: https://twitter.com/donald_PL_

A to nasz kanał na Telegramie - kliknij, żeby dostawać podsumowania dnia na telefon: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA