Logo
  • DONALD
  • FIRMA BOCIAN POŻYCZKI UKARANA ZA MECHANIZM WPĘDZANIA LUDZI W JAK NAJWIĘKSZE DŁUGI

Firma Bocian Pożyczki ukarana za mechanizm wpędzania ludzi w jak największe długi

05.07.2023, 16:41
UOKiK
nałożył ponad
15 mln zł kary
na firmę Everest Finanse, znaną jako
Bocian Pożyczki.
Prezes instytucji Tomasz Chróstny stwierdził
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
przez spółkę. Miała ona
obchodzić limity pozaodsetkowych kosztów
kredytu konsumenckiego do udzielanych przez firmę pożyczek, ale także umów leasingu konsumenckiego zwrotnego sprzętu ADG i RTV, w zawieraniu których pośredniczyła.
Jak podkreślił UOKiK, konsumenci
nie byli prawidłowo informowani,
jakie finansowanie otrzymują i jakie wiążą się z nim koszty:
"Prezes UOKiK Tomasz Chróstny po przeprowadzonym postępowaniu stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez spółkę Everest Finanse SA, działającą pod szyldem Bocian Pożyczki. Klientom potrzebującym dodatkowego finansowania firma oferowała – poza kredytem konsumenckim – umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego, w zawieraniu których pośredniczyła na rzecz powiązanej firmy o tożsamej nazwie – Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. Dotyczyło to sprzętów AGD, np. lodówek, kuchenek i RTV np. telewizorów, smartfonów. Przedmiot leasingu był nabywany od konsumenta i od razu udostępniany mu do dalszego używania przez okres wskazany w umowie, a konsument zobowiązany był do spłaty tygodniowych rat leasingowych z tego tytułu. Finansowanie było udzielane częściowo w formie pożyczki, a częściowo w formie leasingu konsumenckiego zwrotnego. Ta formuła była wykorzystywana w okresie obniżenia ustawowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w związku z pandemią, podczas gdy koszty związane z leasingiem nie były limitowane.
Model łączonego finansowania służył obchodzeniu limitów
ustawowych, w konsekwencji czego
konsumenci musieli spłacać bardzo wysokie raty.
Drugą stwierdzoną przez Prezesa UOKiK praktyką jest niewłaściwe informowanie konsumentów przed zawarciem umów o warunkach udzielanego finansowania" - przekazano w komunikacie.
"Podczas wizyt domowych przedstawiciele Everest Finanse SA podpisywali ze swoimi dotychczasowymi klientami trzy umowy: aneks do umowy pożyczki zwiększający jej kwotę, umowę sprzedaży używanego sprzętu AGD lub RTV oraz umowę leasingu konsumenckiego zwrotnego na użytkowanie tego sprzętu. Przed zawarciem tych umów konsumenci większość dokumentów związanych z uzyskiwanym finansowaniem widzieli jedynie na ekranie tabletu doradcy klienta, na którym składali swój podpis. To zdecydowanie utrudniało im dokładne zapoznanie się z warunkami, na które musieli wyrazić zgodę. Nie byli w sposób jasny i jednoznaczny i we właściwym czasie informowani o uzyskiwanym finansowaniu oraz o kosztach jego poszczególnych elementów" - dodano.
UOKiK podjął decyzję o wszczęciu postępowania po
skargach, które do niego napłynęły:
"Umowa została sporządzona na tablecie, złożyłem kilkanaście podpisów. Nie wiem jakie dokumenty podpisałem, bo nie udostępniono mi tabletu w celu przeczytania i wydruku tych dokumentów" - napisał w skardze jeden z konsumentów.
Prezes UOKiK zauważył, że spółka próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów, by nie popadli oni w spiralę zadłużenia:
- Spółka Everest Finanse próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów, aby nie wpadli w pułapkę zadłużenia w trudnych czasach lockdownu. Posłużyła się sztucznie wykreowanym przez siebie modelem finansowania bazującym na pożyczce i leasingu sprzętu AGD, telewizorów, smartfonów i innych. Ponadto sposób prezentowania oferty utrudniał konsumentom zorientowanie się w warunkach umowy przed jej podpisaniem i podjęcie świadomej, bazującej na rzetelnych informacjach, decyzji. W konsekwencji konsumenci przepłacali za finansowanie, na które - znając wszystkie koszty - mogliby się nie zdecydować mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.
Oprócz 15 mln złotych kary spółka musi opublikować na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacji o decyzji Prezesa UOKiK, oraz przekazać oświadczenia konsumentom, których ona dotyczy.
Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Spółka może się od niej
odwołać do sądu.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA