Logo
  • DONALD
  • KSIĄDZ GUZ TŁUMACZY: EKOLOGIZM TO TOTALNA WROGOŚĆ WZGLĘDEM CZŁOWIEKA

Ksiądz Guz tłumaczy: ekologizm to totalna wrogość względem człowieka

09.02.2020, 09:35
25 stycznia w
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu odbyło się
sympozjum "Oblicza ekologii".
Jednym z gości był
ks. prof. Tadeusz Guz, filozof, wykładowca KUL.
Prelegent stwierdził, że "
ekologizm to totalna, czyli substancjalna wrogość względem człowieka”:
- Papież Franciszek w swojej encyklice "Laudato si" słusznie krytykuje wszystkich neomarksistowskich ekologistów jako wrogów Pana Boga, ponieważ oni odrzucają idee Stwórcy. (…)
Ekologizm to totalna, czyli substancjalna wrogość względem człowieka jako osoby i tylko przejściowa humanizacja zwierząt, drzew i roślin.
Ekologiści tacy jak, np. Herbert Marcuse, twierdzą, że chodzi dzisiaj ostatecznie o nową relację pomiędzy człowiekiem a przyrodą, jego własną naturą i zewnętrzną przyrodą. To radykalne przekształcenie przyrody, pisze dalej Marcuse, stanie się istotną częścią bytową radykalnego przekształcenia społeczeństwa, co w politycznej praktyce oznacza (według niego) istotową zmianę świata, którą miałyby dokonać przede wszystkim ruch zielonych, Lewicy oraz wszelkie związki feministyczno-homoseksualne - mówił duchowny.
Powołując się na słowa Theodora Adorno stwierdza, że
"ekologizm, jako ideologia neomaterializmu w sensie neomarksistowskim, to zasadnicza negacja ducha i duszy w człowieku i w przyrodzie ożywionej":
- Papież Franciszek naucza podobnie we wspomnianej encyklice "Laudato si", twierdząc, że nie ma ekologii bez właściwej antropologii, czyli bez właściwej nauki o człowieku jako osobie. (…) Ekologizm, jako ideologia neomaterializmu w sensie neomarksistowskim, to zasadnicza negacja ducha i duszy w człowieku i w przyrodzie ożywionej. Ich teza brzmi bardzo jasno. Nie ma żadnego ducha – stwierdza Theodor Adorno. Marcuse zauważył słusznie, najpierw, że kapitalizm dokonuje mocą swojej instrumentalizującej racjonalności niszczącego nadużycia nauki i techniki w służbie wyzysku, przyrody i człowieka - powiedział filozof. 
-
Przeciwko temu pogwałceniu przyrody, będącym niemniej złym aniżeli zniewoleniem uwięzienie samego człowieka, należy wypowiedzieć konkretną walkę polityczną, walkę o człowieka i o kosmos,
a nigdy jak chce tego Marcuse i cały nurt ekologizmu światowego, przeciwko człowiekowi, i przeciwko naturalnemu i nadanemu mu jako takiemu Boskiemu porządkowi wszechświata, co jest ideologiczną propozycją ze strony tego neomarksistowskiego materializmu. Celem tej omawianej ideologii jest według Marcuse uwolnienie przyrody jako środka do uwolnienia człowieka włącznie - dodał ks. prof. Tadeusz Guz.

Lubisz nas czytać? Wesprzyj Donalda na Patronite

Donald.pl to więcej zdrowego rozsądku w mediach. Opisujemy codziennie ważne wiadomości, uczciwie i z dystansem, bo wszyscy potrzebujemy trochę oddechu i mniej złych emocji.

Dlaczego warto wspierać nas na Patronite?

1. Bo pójdziemy w twoim imieniu tam, gdzie ty nie możesz i napyskujemy tak, jak tobie nie wypada.

2. Bo zaczął się kryzys i nie powstanie teraz nic lepszego. Media będą się dalej degenerować i mówić to, za co ktoś zapłacił, udając że to nie reklama.

3. Bo wspierasz dziennikarstwo wolnościółkowe, a w korpomediach jest dziennikarstwo klatkowe. Nasze jest zdrowsze.

Kliknij, przeczytaj i rozważ: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA