Logo
  • DONALD
  • RAPORT RPO: WŚRÓD ZATRZYMANYCH NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU BYŁY OSOBY WRACAJĄCE Z ZAKUPÓW 

Raport RPO: wśród zatrzymanych na Krakowskim Przedmieściu były osoby wracające z zakupów 

09.08.2020, 16:30
W piątek na
Krakowskim Przedmieściu
doszło do
protestów
przeciwko zasądzeniu dwumiesięcznego aresztu dla "
Margot"
, aktywisty grupy Stop Bzdurom.
Podczas manifestacji policja zatrzymała 48 osób. Przedstawiciele
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
przygotowali
raport
na podstawie rozmów z
33 spośród 48 zatrzymanych
. Przeprowadzili także wizytacje w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Warszawie i Piasecznie.
 "Celem wizytacji było zbadanie sytuacji osób zatrzymanych przez policję, warunków ich osadzenia w kontekście realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych" - napisano we wstępnym raporcie KMPT.
Z raportu wynika także, że "wśród zatrzymanych
znalazły się m.in. osoby, które nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu na Krakowskim Przedmieściu czy ul. Wilczej"
:
"Jedynie przyglądały się zajściu. Niektóre z tych osób miały tęczowe emblematy (torby, przypinki, flagi). Wśród zatrzymanych były jednak także osoby przypadkowe, które akurat w danym momencie
wyszły np. do sklepu i wracały z zakupami
" - napisali autorzy raportu.
Niektórzy rozmówcy przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich podkreślali, że policja była wobec nich brutalna:
"Część osób posiadała widoczne obrażenia na ciele, które zostały udokumentowane przez przedstawicieli KMPT. Niektórzy zatrzymani wskazywali na
nieadekwatne stosowanie środków przymusu bezpośredniego np. zakładanie kajdanek na ręce z tyłu
w czasie transportu, rzucenie na ziemie w celu zakucia kajdanek. Wszystkie osoby, które rozmawiały z przedstawicielami KMPT, zwracały uwagę na
ogromny chaos panujący wśród funkcjonariuszy Policji
" - podaje biuro RPO.
W raporcie podkreślono także, że w niektórych przypadkach "podejście funkcjonariuszy do osób zatrzymanych było bardzo różne i zdarzały się opinie, że policjanci profesjonalnie wykonywali swoje zadania". 
Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur podkreślili także, że niektórzy zatrzymani nie mieliby pomocy prawnej, gdyby nie zaangażowanie adwokatów.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA