Logo
  • DONALD
  • NA WSIACH JEST CORAZ WIĘCEJ PUSTOSTANÓW, NAJWIĘCEJ NA WSCHODNIEJ STRONIE POLSKI

Na wsiach jest coraz więcej pustostanów, najwięcej na wschodniej stronie Polski

14.05.2024, 06:00
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z ostatniego
Spisu Powszechnego
przeprowadzonego
w
2021 roku
wynika, że
na terenach wiejskich odnotowano 568 400 niezamieszkanych mieszkań
. Liczba ta miała
wzrosnąć aż o 24 procent
w ciągu ostatniej dekady. W 2011 roku niezamieszkanych budynków było 456 700.
GUS podaje, że
więcej pustostanów znajduje się w gminach miejsko-wiejskich
. Z kolei w przypadku gmin wiejskich średni odsetek niezamieszkanych lokali i domów wyniósł w marcu 2021 roku około 12 procent.
Gminy wiejskie z najwyższym ówczesnym wynikiem to: Joniec - 45,1 procent, Pokrzywnica - 39,1 procent oraz Ustronie Morskie - 35,9 procent. Więcej pustostanów ma także znajdować się po wschodniej części Polski, niż na Zachodzie. W miejscowościach takich jak Dubicze Cerkiewne lub Orla na południowym Podlasiu problem powiązany jest z
kryzysem demograficznym
.
Znaczna część niezamieszkanych domów i pustych lokali na wsiach to również
skutek ich złego stanu technicznego.
Rzadko kiedy w Polsce wydaje się decyzje na temat rozbiórki budynku w złym stanie technicznym. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w latach 2012-2022 w skali całego kraju corocznie nakazywano rozbiórkę mniej niż 500 zrujnowanych budynków mieszkalnych.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA