Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: PONAD 40% POLAKÓW UWAŻA, ŻE POLSKA NIE JEST AKTUALNIE PAŃSTWEM PRAWA

Sondaż: ponad 40% Polaków uważa, że Polska nie jest aktualnie państwem prawa

04.06.2023, 10:15
Rzeczpospolita
publikuje wyniki
sondażu
, w którym badanych zapytano o to, czy Polska jest demokratycznym państwem prawa. Okazuje się, że ponad 40% uważa, że tak nie jest, a prawie 30% uważa że tak, ale praworządność jest zagrożona.
"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej" - stanowi art. 2 konstytucji.
Dziennik przypomina, że
"demokratyczne państwo prawa"
to takie, w którym prawo zajmuje nadrzędną pozycję w systemie politycznym i nadaje ramy działań zarówno władzy, jak i obywateli. Jest oparte na konstytucji i zgodne z nią. Kluczowy jest również trójpodział władzy z niezależnymi i niezawisłymi sądami. 
Okazuje się, że Polacy nie są jednoznacznie przekonani, że Polska faktycznie spełnia te zasady.
40,4%
badanych na pytanie "Czy Polska jest obecnie demokratycznym państwem prawa" odpowiada, że nie.
28,9%
uważa, że tak, ale praworządność jest zagrożona, a
22,8%
, że tak.
7,9%
respondentów nie ma zdania na ten temat. 
- Co druga osoba w wieku powyżej 50 lat uważa, że Polska nie jest obecnie demokratycznym państwem prawa. Takiego samego zdania jest niemal połowa badanych (48%) z wykształceniem wyższym oraz nieco mniejszy odsetek (46%) respondentów z dochodem powyżej 5000 zł netto. Blisko sześć na dziesięć osób (55%) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców ma zastrzeżenia do stanu polskiej demokracji - mówi w rozmowie z
Rzeczpospolitą
Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.
Dziennik przypomina, że podczas ostatnich dwóch kadencji Sejmu kwestia
praworządności
była często podnoszona w kontekście krytyki Prawa i Sprawiedliwości. Szczególne kontrowersje budzą reformy w
sądownictwie
, przez które Polska wciąż nie otrzymała unijnych środków z Funduszu Odbudowy.
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA