Logo
  • DONALD
  • POLSKA AKADEMIA NAUK KRYTYKUJE NAUKOWYCH INFLUENCERÓW ZA ROZPOWSZECHNIANIE TRANSFOBICZNYCH TREŚCI

Polska Akademia Nauk krytykuje naukowych influencerów za rozpowszechnianie transfobicznych treści

03.06.2022, 11:40
Blog
To tylko teoria
jest jednym z największych
polskich blogów popularnonaukowych
. Na Facebooku profil bloga obserwuje ponad 200 tysięcy osób. Autor bloga chętnie
publikuje treści krytykujące transpłciowość
:
Z tego powodu blogerowi anulowano zaproszenie na konferencję influencerów:
W związku z pojawiającymi się w sieci treściami krytycznymi wobec osób transpłciowych
Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk wydała oświadczenie w sprawie komunikacji naukowej dotyczącej tożsamości płciowej:
"Rada Upowszechniania Nauki PAN z
niepokojem przyjmuje pojawiające się w przestrzeni publicznej próby
wykorzystywania komunikacji naukowej do utrwalania stereotypów krzywdzących osoby transpłciowe oraz rozpowszechniania poglądów dotyczących tożsamości płciowej, które nie mają wsparcia w aktualnej wiedzy naukowej lub które nie są przedmiotem konsensusu naukowego" - napisano.
"Rada Upowszechniania Nauki PAN przypomina, że według najnowszych badań naukowych (Bulska i wsp., 2021), osoby transpłciowe w  Polsce  w największym stopniu, spośród przedstawicieli społeczności LGBTQ+, dotknięte są skutkami systemowej dyskryminacji. Przykładowo blisko 61% osób transpłciowych doświadcza symptomów głębokiej depresji. Ta grupa ma też największe nasilenie myśli samobójczych" - dodano.
"Z tego względu Rada Upowszechniania Nauki PAN stoi na stanowisku, że komunikacja wiedzy naukowej dotycząca kwestii wrażliwych społecznie powinna uwzględniać dobrostan osób dyskryminowanych. Uważamy ponadto, że powoływanie się przez osoby popularyzujące naukę na wiedzę biologiczną, bez uwzględniania, co w niej jest wynikiem badań empirycznych, których wyniki włączane są w zbiór aktualnie obowiązującej wiedzy, a co jej interpretacją, jest według nas niedopuszczalne. Popularyzacja nauki powinna wystrzegać się uproszczeń, które są fałszywe i prowadzą do wzmacniania istniejących stereotypów i uprzedzeń. Za Amerykańskim Narodowym Stowarzyszeniem Komunikacji (NCA, 1999) powtarzamy, że "etyczny sposób komunikacji zwiększa ludzką wartość i godność poprzez wspieranie prawdomówności, uczciwości, odpowiedzialności, integralności osobistej oraz szacunku dla siebie i innych"" - stwierdzono.
Do stanowiska PAN odniósł się w sieci sam autor bloga To Tylko Teoria. Twierdzi on, że
Rada powołała się w swoim stanowisku na "kiepskie metodologicznie badania":

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA