Logo
  • DONALD
  • PONAD 100 PAŃSTW POROZUMIAŁO SIĘ W SPRAWIE OCHRONY LASÓW, BĘDĄ WALCZYĆ Z WYLESIANIEM I INWESTYCJAMI SZKODLIWYMI DLA PRZYRODY

Ponad 100 państw porozumiało się w sprawie ochrony lasów, będą walczyć z wylesianiem i inwestycjami szkodliwymi dla przyrody

02.11.2021, 13:10
Organizatorzy szczytu klimatycznego
COP26
, który odbywa się w Glasgow, poinformowali o pierwszym porozumieniu, które udało wypracować się podczas wydarzenia. Liderzy 105 państw, na terenie których znajduje się 85% światowych lasów, zobowiązali się do
powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania
. Szczególną uwagę zwraca się na fakt, że wśród sygnatariuszy znaleźli się
Brazylia, Kanada, Rosja, Chiny, Indonezja, Kolumnia i Demokratyczna Republika Konga
- kraje uznawane za kluczowe dla powstrzymania wylesiania. 
Boris Johnson
podczas swojego przemówienia określił porozumienie jako przełomowe.
- Dzięki dzisiejszym bezprecedensowym obietnicom będziemy mieli szansę zakończyć długą historię ludzkości jako zdobywców przyrody, a zamiast tego stać się jej opiekunem - mówił. 
W ramach umowy powstanie
Global Forest Finance
- fundusz pomocy dla krajów rozwijających się, który ma zostać przeznaczony na zatrzymanie
deforestacji
. W sumie ma być to ponad
 14 miliardów funtów
. 8,75 mld pochodzić będzie od 12 krajów wysoko rozwiniętych, 5,3 mld - od 30 firm. Fundusz ma wspierać m.in. działania zmierzające do przywracania zdegradowanych gruntów czy zwalczania pożarów. Poza tym 14 darczyńców - wśród nich zarówno kraje, jak i fundacje, zobowiązały się do przekazania w latach 2021-2025 1,7 mld dolarów na rzecz zwiększenia praw do własności lasów ludności rdzennej i społeczności lokalnych.  
Kolejnym punktem porozumienia jest zaprzestanie
inwestycji
, które doprowadzają do wylesiania. Zobowiązało się do tego 30 wielkich światowych firm. Poza tym rządy 28 krajów, reprezentujących 75% światowego handlu "towarami zagrażającymi lasom", zadeklarowały działania zmierzające do odwrócenia procesu wylesiania. Chodzi tu szczególnie o handel takimi produktami jak
olej palmowy, soja i kakao
, to głównie te branże przyczyniają się do znacznej deforestacji. 
Ponadto
10 największych firm
zarządzających ponad połową światowego handlu towarami stwarzającymi zagrożenie dla lasów ogłosiło, że podczas COP27 opracują wspólny plan działania w celu usprawnienia działań w łańcuchu dostaw zgodnych z Porozumieniem Paryskim. 
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA