Logo
  • DONALD
  • RAPORT SZLACHETNEJ PACZKI: ZNACZNIE ZWIĘKSZYŁA SIĘ LICZBA OSÓB ŻYJĄCYCH W BIEDZIE

Raport Szlachetnej Paczki: znacznie zwiększyła się liczba osób żyjących w biedzie

28.11.2019, 07:48
[reklama]
Stowarzyszenie Wiosna stojące za
Szlachetną Paczką 
opublikowało właśnie najnowszy
raport o biedzie w Polsce
. Wynika z niego, że w 2018 roku
o 400 tysięcy wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie
. Blisko
2 miliony osób
żyje p
oniżej minimum egzystencji, za 19 złotych dziennie
W latach 2014-2017 odsetek osób dotkniętych biedą utrzymywał tendencję spadkową, teraz wzrósł. 
"Pomimo konsekwentnego spadku bezrobocia, wzrostu płac i wyższych niż w przeszłości transferów socjalnych, liczba osób doświadczających w Polsce biedy przestała się zmniejszać" - wskazują autorzy raportu.  
"Za
minimum egzystencji
uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na rodzinę złożoną z dwójki dorosłych i dwojga dzieci. Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił
366 zł i 38 gr
- w co czwartej z nich było to
mniej niż 8 zł dziennie na osobę"
 - czytamy. 
Głównymi czynnikami utrzymującej się biedy są przede wszystkim
trudności finansowe, problemy ze zdrowiem, samotność i społeczne wykluczenie
. Według raportu najbardziej zagrożone na ubóstwo są cztery grupy:
mieszkańcy wsi, chorzy i niepełnosprawni, seniorzy oraz dzieci i młodzież
W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło
276 tysięcy seniorów
. To o 60 tysięcy więcej niż w 2016 roku. 
W skrajnej biedzie w 2018 roku żyło też ok.
417 tys. dzieci,
o 90 tys. więcej niż w 2017. Jak podkreślają autorzy raportu, młode osoby wychowujące się w warunkach wykluczenia społecznego są bardziej narażone na kontynuowanie losu rodziców. 
"Raport o biedzie nie powstał, by kogokolwiek zaskoczyć. Pokazuje dane i liczby, które są powszechnie dostępne. Te historie dzieją się wokół nas, często za ścianą, ale robimy wszystko, by je omijać" - piszą autorzy raportu. 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA