Logo
  • DONALD
  • KONTROLA NIK W POCZCIE POLSKIEJ: NIC NIE DZIAŁA JAK POWINNO, NAWET KONTROLE

Kontrola NIK w Poczcie Polskiej: nic nie działa jak powinno, nawet kontrole

27.08.2021, 13:26
Najwyższa Izba Kontroli
opublikowała wczoraj
raport dotyczący wyników kontroli Poczty Polskiej
. Sprawdzono między innymi jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek, a także dostęp do usług pocztowych. Kontrolerzy odwiedzili w tym celu Urząd Komunikacji Elektronicznej, centralę Poczty Polskiej S.A. oraz wybrane jednostki organizacyjne Poczty Polskiej w latach 2015-2020.
W raporcie oceniono, że
Poczta Polska "nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych"
: występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, ceny usług stale rosną, a mieszkańcy niektórych miejscowości mają utrudniony dostęp do korzystania z oferty placówek. 
Nieterminowość dotyczy większości kategorii przesyłek w ramach usługi powszechnej z wyjątkiem paczek pocztowych ekonomicznych. Co więcej,
w ciągu 5 lat ceny podniosły się trzykrotnie
 - podwyżki tłumaczy się zwiększeniem kosztów, w tym wynagrodzeń pracowników.
NIK zwrócił uwagę, że Poczta Polska wygrała konkurs na operatora gwarantowanych przez państwo powszechnych usług pocztowych w latach 2016-2025. Co za tym idzie, placówki Poczty muszą być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu na terenie całego kraju, również w miejscach z mniejszą liczbą mieszkańców. 
Oznacza to, że spółka prawa handlowego, którą jest Poczta Polska, musi kontrolować swoje wydatki jednocześnie świadcząc usługi na poziomie, który generuje dodatkowe koszty.
Poczta nie otrzymała także pieniędzy w ramach rekompensaty z funduszu kompensacyjnego, które miały wyrównać straty poniesione z tytułu usług powszechnych. Sytuacji nie poprawia fakt, że
w całej Europie kurczy się rynek tradycyjnych listów
To wszystko sprawiło, że w latach 2016-2019
Poczta Polska nie była w stanie osiągnąć większości wskaźników, których wymagają od niej przepisy Prawa pocztowego
i rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych. Poprawiła się jednak w kwestii terminowości rozpatrywania reklamacji.
W raporcie NIK można przeczytać, że
Jacek Oko
, prezes UKE,
nie spełnia swojej roli monitorowania i kontroli świadczenia usług powszechnych
m.in. nie dopełnił obowiązku określenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne. Choć regularnie kontrolował operatora pocztowego i wysunął wnioski podobne do tych zawartych w raporcie,
nie zdecydował się na wszczęcie postępowania administracyjnego
. Zaakceptował również wszelkie podwyżki świadczonych usług tłumacząc, że należało zachować ciągłość świadczenia usług. 
Poczta Polska postanowiła przeprowadzić własne badanie, z którego wynika, że ponad połowa (57%) przesyłek dostarczana była terminowo. Różnice między badaniem a wnioskami prezesa UKE mają wynikać z wielkości próby badawczej, a wszelkie opóźnienia spowodowane są brakami kadrowymi.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA