Logo
  • DONALD
  • SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ, KTÓRA UMOŻLIWIA NATYCHMIASTOWĄ IZOLACJĘ SPRAWCÓW PRZEMOCY

Sejm przyjął ustawę, która umożliwia natychmiastową izolację sprawców przemocy

01.05.2020, 07:09
Wczoraj wieczorem Sejm przyjął tzw.
ustawę antyprzemocową
czyli nowelizację m.in. kodeksu postępowania cywilnego, która pozwoli na
natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej
. Rząd przyjął projekt w marcu. 
Po pierwszym czytaniu poparcie dla projektu wyraziły
wszystkie kluby poza Konfederacją
, a Lewica i KO zgłosiły wniosek o natychmiastowe przejście do drugiego czytania.
Nowelizacja ma prowadzić do pełnej i natychmiastowej izolacji sprawców od osób dotkniętych przemocą. Przepisy pozwolą
policji lub Żandarmerii Wojskowej
wydawać natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego na 14 dni. Na wniosek osoby pokrzywdzonej sąd będzie mógł przedłużyć taki zakaz. 
- Dzięki tym przepisom policja otrzyma
realne narzędzia,
aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a Polska dołączy do grupy krajów, w których osoby pokrzywdzone przemocą domową uzyskują najlepszą ochronę. Przerywamy w ten sposób pewną spiralę przemocy i milczenia - mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości
Marcin Romanowski
- Dwa razy dziennie Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. O zgonach kilkuset kobiet mordowanych w swych domach rokrocznie nie informujecie.
Nie informujecie, że Polska jest w ścisłej czołówce Europy w liczbie samobójstw dzieci poniewieranych także przez swoich najbliższych
- tłumaczyła 
Anita Kucharska-Dziedzic
, posłanka Lewicy. 
W uzasadnieniu projektu rząd powoływał się na
rozwiązania funkcjonujące w Austrii
"Przepisy przewidujące możliwość zastosowania izolacyjnych środków chroniących ofiary przemocy w rodzinie istnieją m.in. w Austrii, której ustawodawstwo stało się wzorcem dla innych państw. Instrumentami austriackimi służącymi walce z przemocą w rodzinie są między innymi właśnie środki zapewniające natychmiastową izolację osoby stanowiącej zagrożenie od ofiary w przypadku stosowania przemocy: nakaz opuszczenia mieszkania, w którym mieszka osoba zagrożona i jego bezpośredniego otoczenia, oraz zakaz powrotu wydawane przez Policję oraz nakaz opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz powrotu do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wydawane przez sąd" - pisano w uzasadnieniu.
Za ustawą zagłosowało 433 posłów
, przeciw było 6 z Konfederacji, 5 posłów z tego klubu wstrzymało się od głosu. 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA