Logo
  • DONALD
  • MIESZKANIE PLUS OKAZAŁO SIĘ BYĆ KOMPLETNĄ KLAPĄ, ZE 100 000 MIESZKAŃ ODDANO TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ 15 000

Mieszkanie Plus okazało się być kompletną klapą, ze 100 000 mieszkań oddano trochę więcej niż 15 000

23.03.2022, 13:45
Najwyższa Izba Kontroli
opublikowała raport dotyczący rządowego programu Mieszkanie Plus. NIK wprost pisze o "fiasku" programu, wskazując, że "nie przyniósł on oczekiwanych efektów" oraz "nie wpłynął na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności". 
Przypomnijmy, że według rządowego planu w ramach programu do końca 2019 roku miało powstać
100 tysięcy mieszkań
- Mamy w tej chwili w przygotowaniu 120 tysięcy mieszkań na różnym etapie. (...) Budowa mieszkania w Polsce trwa od 4 do 6 lat. 2 lata to jest mniej więcej okres szukania gruntu, przygotowywania projektu, uzyskiwania zezwoleń, wyboru wykonawcy. Później sama budowa. To daje od 4 do 6 lat. Potrzebujemy mieszkań dla polskiego społeczeństwa, chcemy osiągnąć średni standard europejski. (...) Zobowiązałem się, że pod koniec tego roku 100 tysięcy mieszkań będzie w budowie, na różnym etapie - i będzie - mówił we wrześniu 2019 roku minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 
Tymczasem
do końca października 2021 roku oddano zaledwie 15,3 tys. mieszkań, kolejne 20,5 tys. było w budowie. 
id,25566.jpg (654×687)
Jak podkreśla NIK, "głównymi przyczynami zmniejszającymi efektywność programu Mieszkanie Plus były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także
opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych
".
"Podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkanie Plus, nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia podaży gruntów Skarbu Państwa i wykorzystania ich na cele mieszkaniowe, co z kolei miało
negatywny wpływ
na wzrost dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach" - czytamy. 
NIK krytycznie ocenia również realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz
Krajowego Zasobu Nieruchomości,
który powstał do realizacji programu Mieszkanie Plus. Kontrola wykazała, że KZN gospodarował nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu bez podstawowych dokumentów, który z kolei był konsekwencją funkcjonowania KZN przez ponad dwa lata bez ustawowych organów. 
"W efekcie Krajowy Zasób Nieruchomości przez blisko trzy lata nie przeznaczył żadnej nieruchomości z Zasobu na cele budownictwa mieszkaniowego lub na realizację uzbrojenia technicznego gruntów" - czytamy.
Zaznaczono jednak, że "od początku funkcjonowania KZN do czasu zakończenia kontroli (30 czerwca 2021 r.) do Zasobu przejęto 150 nieruchomości (o łącznej powierzchni 949 ha) spośród planowanych w tym okresie 271 nieruchomości, co stanowiło
55% planu
". 
Cały raport NIK można przeczytać
tutaj
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA