Logo
  • DONALD
  • SĄD ZDECYDOWAŁ: PRACOWNIK ZMUSZONY DO NADGODZIN MOŻE ODEJŚĆ TAK SOBIE, BEZ WYPOWIEDZENIA

Sąd zdecydował: pracownik zmuszony do nadgodzin może odejść tak sobie, bez wypowiedzenia

19.07.2023, 15:00
Sąd Okręgowy w Katowicach zajął się sprawą górnika, który odszedł z pracy bez składania wypowiedzenia umowy. Mężczyzna argumentował, że pracodawca przez trzy lata
nie wypłacał mu wynagrodzenia za nadgodziny
.
Pracownik domagał się, żeby firma zapłaciła mu 50 tysięcy zł odszkodowania i utrzymywał, że w zakładzie była to stała, akceptowana przez przełożonych praktyka.
Przedsiębiorstwo było innego zdania i uznało, że to
górnik powinien wypłacić spółce 20 tysięcy zł odszkodowania
za rezygnację z pracy bez rozwiązania umowy. Jednak Sąd Rejonowy w Tychach oddalił powództwo przedsiębiorstwa, podobnie zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. Wyrok jest prawomocny. 
W trakcie badania sprawy Sąd Rejonowy w Tychach odkrył, że czas pracy na stanowisku, na którym był zatrudniony mężczyzna, nie może przekraczać 7,5 godziny dziennie, co daje 37,5 godziny tygodniowo. 
Dodatkowo pracownik był musiał wykonywać na powierzchni wiele innych czynności, za które nie otrzymywał pieniędzy., m.in. odbieranie raportu z poprzedniej zmiany, ustalenie zakresu prac, przebieranie się, wypełnianie książki raportowej, kontaktowanie się z kierownikiem i dopełnianie innych formalności. Z wyliczeń biegłej wynika, że przysługiwało mu prawie
46 tysięcy zł dodatkowego wynagrodzenia
.
Sędziowie z okręgu uznali, że firma dopuściła się wobec pozwanego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków oraz nie zgodzili się z argumentem firmy, że pozwanemu wypłacana była pensja za pracę osiem godzin dziennie. Podkreślili, że czas pracy na stanowisku górnika był krótszy niż ten powszechny ze względu na to, że odbywała się ona w szczególnych warunkach.
- Skoro zatem realizacja wszystkich tych zadań była niezbędna do prawidłowego wywiązania się przez pozwanego z obowiązków spoczywających na nim w trakcie zmiany, należało je zaliczyć do czasu wykonywania przez niego pracy i przyznać z tego tytułu wynagrodzenie - podkreślił Sąd Okręgowy.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA