Logo
  • DONALD
  • RAPORT DOTYCZĄCY REPRYWATYZACJI W WARSZAWIE RACZEJ NIEMIŁY DLA HGW

Raport dotyczący reprywatyzacji w Warszawie raczej niemiły dla HGW

27.11.2019, 09:05
[reklama]
Onet pochwalił się, że jako pierwszy widział cały zapowiadany we wrześniu
raport z prac komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości w latach 2007-16
. Szefem tej komisji był
Patryk Jaki
, którego po wyborze Jakiego na europosła w 2019, zastąpił
Sebastian Kaleta
. Z raportu wynika, że
zaistniała ogromna ilość nadużyć
To właśnie Kaleta, wraz z grupą prawników, są autorami
887-stronicowego raportu
, który
bezpośrednio obciąża byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za "dziką reprywatyzację"
. Onet stawia tezę, że dokument jest
nieoficjalnym aktem oskarżenia
wobec polityk Platformy, która sprawowała urząd przez trzy kadencje w latach 2006-18.
Raport podsumowujący
dwa lata prac komisji
podkreśla, że w trakcie reprywatyzacji dochodziło do
przenoszenia własności lub do ustanowień użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz osób, które nigdy nie były ich właścicielami
. Wydawane decyzje były również podstawą do
wypłacania ogromnych odszkodowań
.
Główna teza raportu brzmi: "W toku procesu reprywatyzacji warszawskiej w latach 2007-2016 doszło do
licznych zaniedbań przez Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, jej zastępców oraz kierownictwa BGN
(Biuro Gospodarki Nieruchomościami) natury jednostkowej oraz systemowej w zakresie nadzoru nad procesem reprywatyzacji oraz ochrony majątku Skarbu Państwa".
Natomiast jego główną osią mają być zaniedbania Hanny Gronkiewicz-Waltz w trakcie jej rządów w stolicy. Według raportu, jak donosi Onet, miały one polegać na
"zaniechaniu dokonywania pełnych ustaleń faktycznych lub pomijaniu istotnych dowodów, które skutkowały brakiem możliwości reprywatyzacji szeregu nieruchomości warszawskich"
.
Miasto prowadziło
reprywatyzację w trybie zintensyfikowanym, wydając aż 300 orzeczeń rocznie
, często pomijając przy tym prowadzenia odpowiednich analiz merytorycznych wydawanych decyzji. Często następowały też
zaniechania w ustalaniu informacji
potencjalnych nowych właścicieli oraz
ignorowane było zjawisko patologicznego handlu roszczeniami
. W niektórych przypadkach taki handel powinien był prowadzić do uznania umów za nieważne.
Raport stwierdza również, że "powyższe zaniedbania skutkowały stworzeniem
systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji
warszawskiej, która doprowadziła do
wystąpienia systemu trwałej korupcji
wśród niektórych urzędników, prowadzących postępowania reprywatyzacyjne, którzy
wydawali decyzje z rażącym naruszeniem prawa
, co naraziło m. st. Warszawa na
szkodę w wysokości ponad 1 miliarda złotych
".
Z zeznań świadków, którzy byli urzędnikami BGN wynika, że
Gronkiewicz-Waltz wiedziała o nieprawidłowościach
, a wręcz "posiadała szeroką i kompleksową wiedzę o prowadzonych przez BGN postępowaniach reprywatyzacyjnych, a nawet
nadzorowała osobiście
pracę tegoż organu w odniesieniu do konkretnych spraw reprywatyzacyjnych".
Autorzy raportu zastanawiają się również z jakiego powodu organy
ścigania nie interesowały się sprawą
tak głośną, jak reprywatyzacja warszawskich nieruchomości pomimo licznych informacji wskazujących na popełnione przestępstwa.

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA