Logo
  • DONALD
  • RAPORT: POLACY NA TLE RESZTY EUROPY PRACUJĄ BARDZO LOJALNIE I OSTROŻNIE ZMIENIAJĄ PRACĘ

Raport: Polacy na tle reszty Europy pracują bardzo lojalnie i ostrożnie zmieniają pracę

01.04.2024, 11:45
Polski Instytut Ekonomiczny przygotował analizę na temat
Rotacji pracowników w Polsce
. Jak podaje
Rzeczpospolita
, która opisuje raport, w ostatnich 20 latach rocznie średnio co dziesiąty pracownik rozstawał się z dotychczasowym pracodawcą. Odbywało się to w związku ze zwolnieniami, ale także rezygnacją pracowników. Ten wskaźnik podwyższały osoby zatrudnione na umowach na czas określony, które niekiedy pracują sezonowo.
Okazuje się, że Polacy należą do najbardziej lojalnych pracowników w Europie. Z badania wynika, że bardzo ostrożnie zmieniamy pracodawców. Choć w ostatnich latach polscy pracodawcy tracili  średnio milion pracowników rocznie, a ponad połowa z nich przechodziła do pracy w innych firmach, to na tle innych państw wciąż pozostaje krajem o niskiej rotacji kadr.
Jak podaje
Rzeczpospolita,
wśród branż z
największą rotacją znalazło się hotelarstwo i gastronomia
- między 2021 i 2022 rokiem wynosiła on 8,1 procent. Podobnie dość wysoka rotacja miała miejsce w
budownictwie
i wynosiła 7,1 procent. Na trzecim miejscu znalazł się transport. Z kolei branżami, w których
rotacja pracowników jest najmniejsza
znalazły się
ochrona zdrowia i edukacja.
Aneta Kiełczewska, zastępca kierownika w Zespole Ekonomii Behawioralnej PIE i współautorka analizy zwraca uwagę, że stabilizacji na rynku pracy sprzyja zmiana struktury wieku pracowników, wśród których rośnie udział starszych osób. Z badania wynika, że osoby starsze znacznie rzadziej decydują się na zmianę. W 2022 roku pracę zmieniło 10,8 procent najmłodszych pracujących w 2021 roku, a dla porównania wśród osób w wieku 50 + ten odsetek nie przekraczał 2 procent. Co więcej, czynnikiem wymuszającym lojalność pracowników jest też osłabienie koniunktury na rynku pracy, które jest widoczne od 2022 roku.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA