Logo
  • DONALD
  • AGATA JAKO DRUGA OSOBA W POLSCE OBRONIŁA DOKTORAT PRZED MAGISTERKĄ, RÓWNIEŻ Z MEDYCYNY

Agata jako druga osoba w Polsce obroniła doktorat przed magisterką, również z medycyny

28.03.2019, 14:56
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pochwalił się na Facebooku sukcesem swojej studentki.
Agata Gabryelska
zdobyła
stopień doktora nauk medycznych
przed ukończeniem studiów magisterskich. Jest pierwszą osobą w Łodzi i drugą w Polsce, której się to udało.
O pierwszym Polaku, który obronił doktorat przed magisterką, pisaliśmy tu: 
Agata jest studentką VI roku Wydziału Lekarskiego. W środę obroniła rozprawę doktorską pt.
Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HiF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego
. Jej promotorem był Kierownik Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych UM w Łodzi, prof.
Piotr Białasiewicz
Jak informuje Uniwersytet, praca Agaty została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów i wszystkich członków komisji.
Zdobycie tytułu doktora przed obroną magisterki możliwe jest dzięki programowi
Diamentowy Grant
, którego Agata jest uczestniczką. Program wspiera finansowo badania młodych naukowców i umożliwia skrócenie ścieżki naukowej.
Świeżo upieczona doktor nauk medycznych jest również stypendystką
Fundacji Kościuszkowskiej
. Dzięki temu Agata będzie realizowała swoje badania podczas trzymiesięcznego stażu w Laboratorium Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie w Wirginii.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA