Logo
  • DONALD
  • POLACY Z EMIGRACJI ŚLĄ PIENIĄDZE DO KRAJU: WCIĄŻ NAJWIĘCEJ Z NIEMIEC, MNIEJ Z UK

Polacy z emigracji ślą pieniądze do kraju: wciąż najwięcej z Niemiec, mniej z UK

19.02.2023, 17:00
Narodowy Bank Polski
poinformował, że w pełnym
bilansie płatniczym za III kwartał
 ubiegłego roku transfery do Polski od emigrantów wyniosły 4,9 mld zł wobec 4,7 mld zł w analogicznym kwartale 2021 roku:
"Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,8 mld zł (tj. 37,0 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,1 mld zł (tj. 63,0 proc. całej kwoty)" - napisano.
Jak podaje serwis Bankier.pl, na wzrost przekazów wpłynął przede wszystkim
niższy kurs walutowy złotego oraz wyższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Holandii, Norwegii i Irlandii.
Oprócz tego zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski z Wielkiej Brytanii.
Według NBP krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały
Niemcy.
Polacy pracujący w tym kraju w III kwartale ubiegłego roku przekazali 1,6 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się
Wielka Brytania
, z której napłynęło do Polski 0,8 mld zł.
Transfery z Polski od pracujących imigrantów w III kwartale 2022 roku wyniosły 6,9 mld zł, czyli o 1,8 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Na Ukrainę trafiło 69,3 procent całości transferów. Wzrost miał wynikać z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w III kwartale 2022 roku wyniosły 5,5 mld zł wobec 4,1 mld zł w III kwartale 2021 roku.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA