Logo
  • DONALD
  • CORAZ WIĘCEJ GOŚCI Z ZAGRANICY WYBIERA POLSKĘ JAKO CEL ZAKUPÓW

Coraz więcej gości z zagranicy wybiera Polskę jako cel zakupów

31.03.2024, 14:00
fot. East News
GUS poinformował, że
w 2023 roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 285,1 mln
. Jest to
wyższy
wynik w porównaniu poprzedniego roku. Zanotowano wzrost ruchu granicznego
cudzoziemców o 5,2 procent, a także Polaków o 7,9 procent
.
W ostatnim kwartale ubiegłego roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 65,7 mln. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy o 2 mln przekroczeń w porównaniu z danymi obejmującymi ten sam okres w poprzednim roku. Z kolei w stosunku do poprzedniego kwartału ogólna liczba przekroczeń zmalała o 21,4 proc.
Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali głównie obywatele krajów sąsiadujących. Na przykład na granicy z Ukrainą - obywatele Ukrainy (96,4 procent), a na granicy z Białorusią - obywatele Białorusi (89,5 procent).
W omawianym przez GUS kwartale
75,5 procent ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej
, 16,1 procent granicy na lotniskach, 7,9 procent zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,5 procent granicy morskiej.
Z danych GUS wynika, że cudzoziemcy chętnie przybywają do Polski w
celach zakupowych
. Szacunkowa wartość towarów i usług kupionych w Polsce przez cudzoziemców w 2023 roku ukształtowała się na poziomie 44,3 mld zł, a wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 27,5 mld zł. Odpowiednio był to wynik wyższy o 18,3 procent i 20,5 procent niż ten przed rokiem.
Jeśli chodzi o czwarty kwartał minionego roku to wartość towarów i usług kupionych w Polsce przez cudzoziemców wyniosła 10,1 mld zł, a wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 6,2 mld zł. W tym okresie  największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (47,1 procent), następnie z: Ukrainą (21,9 procent), Czechami (14,2 procent), Słowacją (8,6 procent), Litwą (4,9 procent), Białorusią (3,0 procent) i Rosją (0,3 procent). Jeśli chodzi o wydatki mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, to największe ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (65,8 procent), następnie z: Czechami (20,4 procent), Słowacją (10,9 procent), Litwą (2,4 procent), Ukrainą (0,3 procent), Białorusią i z Rosją (po 0,1 procent).
GUS podaje też, że większość cudzoziemców i Polaków przekraczających lądową granicę Polski robiła
zakupy w odległości do 50 km od granicy.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA