Logo
  • DONALD
  • MEDYCY POWOŁALI WSPÓLNY KOMITET STRAJKOWY I ZAPOWIADAJĄ "WIELKI PROTEST" NA WRZESIEŃ

Medycy powołali wspólny komitet strajkowy i zapowiadają "wielki protest" na wrzesień

03.08.2021, 06:00
Naczelna Izba Lekarska
poinformowała, że w poniedziałek przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia powołali
wspólny komitet strajkowy
"Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy" - czytamy. 
W skład komitetu weszli m.in. reprezentanci związków
lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych radioterapii, fizjoterapeutów i diagnostyków laboratoryjnych
.
Medycy zapowiadają 
"wielki protest pracowników ochrony zdrowia"
. Protest ma odbyć się 11 września o godzinie 12 w Warszawie. Żądają też spotkania z
premierem Mateuszem Morawieckim
Komitet zaprezentował również pięć najważniejszych dla pracowników ochrony zdrowia postulatów. Pierwszy z nich to "znacznie szybszy niż planowany
wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej
do wysokości nie 7%, ale 8% PKB". 
Dalej medycy postulują "
zwiększenie wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej" oraz "
zwiększenie liczby finansowanych świadczeń
dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń".
Ostatnie dwa postulaty to
"podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów"
oraz "
zwiększenie liczby pracowników
pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE". W tym zakresie medycy wskazują na sytuację starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. 
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA