Logo
  • DONALD
  • PALIKOT TONIE JESZCZE BARDZIEJ, UKŁADU Z WIERZYCIELAMI NIE BĘDZIE, BO SĄD ODRZUCIŁ WNIOSEK

Palikot tonie jeszcze bardziej, układu z wierzycielami nie będzie, bo sąd odrzucił wniosek

06.02.2024, 09:25
We wrześniu ubiegłego roku spółka Janusza Palikota
Manufaktura Piwa Wódki i Wina
złożyła do sądu wniosek o uruchomienie
postępowania układowego
. Okazuje się, że sąd rejonowy
odrzucił jego wniosek
. O niezatwierdzenie układu Janusza Palikota z wierzycielami 15 listopada miał wnieść Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Spółka Palikota miała zalegać z płaceniem podatku VAT, także po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
Przedstawiciel skarbówki stwierdził, że skoro nie jest w stanie zapłacić bieżących podatków, to nie będzie także w stanie spłacać zobowiązań względem wierzycieli w ramach zawartego układu. Sąd miał zgodzić się z tym argumentem i wskazał także, że doszło do naruszenia przepisów prawa:
"W niniejszej sprawie w ocenie Sądu z jednej strony doszło do naruszenia prawa. Występuje wiele nieścisłości i wątpliwości w zakresie składanych wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu dokumentów, w tym wymaganych przepisami prawa takich jak choćby spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, czy same propozycje układowe opracowane przez nadzorcę układu we współpracy z dłużnikiem" - napisano w uzasadnieniu decyzji sądu.
Sąd wydając decyzję wskazał także na
szereg innych argumentów
przemawiających za odrzuceniem wniosku Palikota. Wśród nich znalazło się podzielenie wierzycieli na grupy, które miały być traktowane w ramach układu na różnych zasadach; nieprawidłowe dokumenty złożone przez nadzorcę układu; niewłaściwa procedura.
Sąd uznał, że podział wierzycieli na grupy, który zaproponowano w układzie, był bezprawny z samej zasady.
"Dłużnik, obejmując układem tylko część wierzycieli, dokonał też ich podziału na grupy. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zmierzającym do zawarcia układu częściowego nie ma miejsca na podział na grupy interesu. Wobec powyższego układ częściowy, przewidujący podział wierzycieli na grupy, a co za tym idzie, ich nierówne traktowanie narusza prawo, a zatem Sąd jest zobligowany do odmowy jego zatwierdzenia" - stwierdził sąd.
Jeśli chodzi o uwagę dotyczącą niewłaściwej procedury, to sąd stwierdził, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest odpowiednie w przypadku niewielkich wierzytelności, ale nie przy zadłużeniu wielkości 237 mln złotych. Z kolei jeśli chodzi o argument dotyczący nieprawidłowych dokumentów, to spis wierzytelności złożony przez nadzorcę układu miał różnić się od zaktualizowanej wersji, która została przedłożona później. Pierwotnie suma wierzytelności sięgała 172 mln złotych. Później wzrosła jednak do  237 859 942,19 zł. Co więcej, w wykazie przybyło również prawie 150 wierzycieli i łącznie ich liczba wzrosła do 1383.
O decyzji sąd poinformował sam Janusz Palikot w swoich mediach społecznościowych. Stwierdził, że
spodziewał się takiego obrotu sprawy
z uwagi na jej medialny charakter:  
"Mam obowiązek poinformować, że Sąd I Instancji odrzucił nasz wniosek o układ w MPWiW - spodziewaliśmy się tego, bo przy tak dużej aferze medialnej sprawy będą musiały rozstrzygać się w Sądzie Okręgowym, gdzie teraz będzie procedowany nasz wniosek o układ" - podał prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA