Logo
  • DONALD
  • W PODRĘCZNIKU DO "HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI" ZESTAWIONO FEMINIZM I "IDEOLOGIĘ GENDER" OBOK NAZIZMU

W podręczniku do "Historii i Teraźniejszości" zestawiono feminizm i "ideologię gender" obok nazizmu

06.06.2022, 09:53
Po wakacjach do programu nauczania szkół ponadpodstawowych wejdzie nowy przedmiot -
"Historia i Teraźniejszość"
. Ma on zastąpić dotychczasową "wiedzę o społeczeństwie", WOS-u będą uczyć się tylko ci uczniowie, którzy znajdą się w klasach z rozszerzeniem tego przedmiotu.
Wprowadzenie HiT od początku budzi duże
kontrowersje
, szczególnie ze względu na założenia
podstawy programowej.
 Według nich uczniowie po ukończeniu kursu z HiT powinni np. umieć wyjaśnić "dlaczego katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku należy traktować jako
 
największą tragedię w powojennej historii Polski". Podstawa programowa spotkała się z krytyką nauczycieli i środowiska akademickiego. Obawy wyraziły m.in. komisje PAN i Polskiego Towarzystwa Historycznego, a Polska Akademia Umiejętności zarzuciła podstawie programowej HiT wiele zniekształceń, np. wyłącznie negatywną ocenę takich zjawisk jak wielokulturowość czy rozszerzanie praw człowieka. 
Tymczasem opublikowano
fragmenty pierwszego tomu podręcznika
do Historii i Teraźniejszości, który już przechodzi procedurę dopuszczenia do użytku szkolnego. Wydawcą jest Biały Kruk - wydawnictwo specjalizujące się głównie w publikacjach o tematyce katolickiej. Autorem podręcznika jest
prof. Wojciech Roszkowski
, znany autor i były europarlamentarzysta z list PiS. 
Choć wydawnictwo opublikowało zaledwie kilkanaście stron podręcznika, już wywołują one wiele komentarzy. W pierwszym tomie autor w rozdziale "Ideologie i nazizm" 
pisze m.in. o feminizmie i "ideologii gender", aby za chwilę przejść do omawiania nazizmu
.
"Wśród najbardziej popularnych obecnie ideologii politycznych należy scharakteryzować socjalizm, liberalizm, feminizm, ideologię gender, współczesną chadecję, czyli chrześcijańską demokrację, której nie należy jednak utożsamiać z chadecją sprzed 40 lat i więcej" - czytamy. 
W innym rozdziale prof. Roszkowski stwierdza natomiast, że w Unii Europejskiej "usiłuje się już niwelować poprzez lansowanie ateizmu i wcielanie go w życie nawet metodami urzędniczo-administracyjnymi". Pisze też o przekształceniu UE w jeden organizm "tylko pod wpływem siły". 
"Przekształcenie tych 27 państw w jeden organizm może nastąpić tylko pod wpływem siły. Chodzi głównie o siłę gospodarczą, finansową i poltyczną, ale trzeba się liczyć także
z koniecznością użycia sił policyjnych lub nawet militarnych
". 
Omawiając "straty ludnościowe, migracje i przemiany gospodarcze" prof. Roszkowski zauważa z kolei, że Polska nie dostała nigdy od Niemiec rekompensaty za zniszczenia z okresu II wojny światowej, po czym stwierdza: 
"Dopiero teraz trwają w Polsce skomplikowane badania nad rozmiarami należnej Polsce rekompensaty za te straty, co spotyka się z
gwałtownymi protestami polskojęzycznych mediów
znajdujących się w rękach niemieckich właścicieli". 
Jak informuje Onet, podręcznik prof. Roszkowkiego jest jedynym, który w Ministerstwie Edukacji przechodz
i procedurę dopuszczenia do użytku szkolnego
. Jedna wewnętrzna opinia na temat podręcznika, która na ten moment jest gotowa, dopuszcza publikację "warunkowo". Oznacza to, że wymaga od autora wprowadzenia poprawek. 

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA