Logo
  • DONALD
  • SENATOR PO WYPOMINA W OŚWIADCZENIU MAJĄTKOWYM DŁUG KAROLAKOWI: "WSTYD PANIE AKTORZE KAROLAK"

Senator PO wypomina w oświadczeniu majątkowym dług Karolakowi: "wstyd panie aktorze Karolak"

28.12.2019, 08:40
Jeden z
najbogatszych senatorów w Polsce Robert Dowhan
złożył niedawno swoje
oświadczenie majątkowe.
Były prezes Falubazu Zielona Góra ujawnił, że posiada około 105 tysięcy złotych w gotówce, a także 10,4 tys. euro i nieco ponad 13 tys. dolarów. Do tego ma papiery wartościowe, które warte są ponad 950 tysięcy złotych.
Oprócz tego senator PO w oświadczeniu wymienia, że posiada dom na własność o powierzchni 486 m2 i wartości 3 mln zł, sześć mieszkań o łącznej wartości ok. 3,9 mln zł oraz dwanaście działek wartych łącznie ok. 5 mln zł.
Posiada też Mercedesa E350, quada, wyposażenie domu, którego szacowana wartość wynosił pół miliona złotych oraz sześć luksusowych zegarków wartych łącznie 300 tysięcy złotych.
Wśród dochodów
polityk wymienia oprócz działalności parlamentarnej
odsetki z pożyczek na kwotę 166,5 tys. zł.
Dowhan wśród
udzielonych pożyczek wymienia dług, jaki wobec niego ma Tomasz Karolak 
za leasing na widownię teatru Imka, należącego do gwiazdy telewizji. 
Aktor ma być mu winien 110 tysięcy złotych.
Pisaliśmy o tym tutaj:
Dowhan w oświadczeniu majątkowym postanowił przypomnieć aktorowi o długu. 
Podkreślił, że Karolak nie spłaca pożyczki od 10 lat.
Napisał też:
"wstyd, panie aktorze Karolak".
Aktor postanowił odpowiedzieć
na oświadczenie majątkowe złożone przez senatora Dowhana.
"Pan Senator
nie rozróżnia, a właściwie fałszywie pozoruje swą nieznajomość pojęć takich jak: zobowiązanie i wierzytelność
" - napisano w oświadczeniu aktora przesłanym Business Insider Polska przez kancelarię radczyni prawnej Filomeny Racz.
W oświadczeniu podkreślono także, że leasing za widownię Teatru Imka, którego poręczycielem był Dowhan,
został już spłacony
w 2018 r., w związku z czym Dowhan stracił już status poręczyciela leasingu.
"Wobec powyższego cytowan
a treść rzekomego zobowiązania
(niezależnie od jego obraźliwej treści i celu, dla jakiego została rozpowszechniona w oświadczeniu),
w ogóle nie powinna znaleźć się w oświadczeniu majątkowym Pana Senatora Dowhana.
Znalazła się jednak wyłącznie w tym celu, by zaatakować, by doprowadzić do negatywnych ocen społecznych znanego Aktora, by uderzyć bezpośrednio w konkretnego człowieka,
by piętnować i stygmatyzować
" - napisała Racz w imieniu aktora.
W oświadczeniu przesyłanym redakcji Bussines Insider podkreślono, że osobista wierzytelność senatora wobec teatru Imka oraz Tomasza Karolaka, uregulowana została w porozumieniu z dnia 17 września 2018 r.
"Wysokość zadłużenia wobec dokonywanej przez Teatr i pana Tomasza Karolaka spłaty nie wynosi wbrew oświadczeniu Pana Senatora 110.000 zł, a kilkanaście tysięcy mniej. Co istotne, fakt, iż wierzytelność pana senatora wyniosła 110.000 zł ostatecznie została potwierdzona dopiero dnia 3 czerwca 2019 r." - napisano.
"Zważywszy na powyższe fakty,
oświadczenie majątkowe pana senatora Roberta Dowhana zawiera nieprawdziwe treści. 
Publikacja w oświadczeniu majątkowym Pana Senatora Dowhana treści nieprawdziwych, obiektywnie godzących w dobra osobiste Pana Tomasza Karolaka, które ujawniają osobiste animozje funkcjonariusza publicznego wobec osoby powszechnie znanej,
stanowi nadużycie mandatu sprawowanego przez pana Dowhana
" - dodano.
W oświadczeniu przedstawicielka Karolaka stwierdziła, że Dowhan "dopuścił się rażącego
naruszenia dobrego imienia i wizerunku" aktora.
"Bezsprzecznie zatem Senator z pełną premedytacją (choć bezrefleksyjnie) wykorzystał ten fakt. Rozpowszechnienie przez Senatora w oświadczeniu majątkowym nieprawdziwych informacji, dotyczących nie spłacania przez Teatr i Pana Karolaka przez okres 9 lat leasingu za widownię, który to leasing został spłacony 05 czerwca 2018 r. i zamieszczenie bezpośrednio w treści kłamliwego oświadczenia majątkowego dodatkowego komentarza w brzmieniu: "
Wstyd Panie Aktorze Karolak", obrazuje sposób czytelny, jaki cel zamierzał osiągnąć Pan Dowhan"
- napisano.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA