Logo
  • DONALD
  • KOMISJA EUROPEJSKA PRZYJĘŁA STRATEGIĘ OGRANICZENIA PESTYCYDÓW O POŁOWĘ DO 2030

Komisja Europejska przyjęła strategię ograniczenia pestycydów o połowę do 2030

24.05.2020, 08:58
W środę
Komisja Europejska
przyjęła
strategię budowania zrównoważonego systemu żywności
. Jak wskazuje serwis Farmer.pl, główne cele programu "Od pola do stołu" to ograniczenie stosowania pestycydów, zmniejszenie zużycia nawozów oraz rozwój rolnictwa ekologicznego. Jako perspektywę realizacji tych celów przyjęto
2030 rok
. Strategia ma być jedną z podstaw
"Europejskiego Zielonego Ładu"
"Kryzys związany z koronawirusem uwydatnił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności po przystępnych cenach. Pandemia uświadomiła nam również bardzo wyraźnie wzajemne powiązania między naszymi zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety" - czytamy w komunikacie Komisji. 
KE chce, aby do 2030 roku udało się
zmniejszyć stosowanie pestycydów chemicznych o 50%
oraz
niebezpiecznych pestycydów również o 50%
"W oparciu o doświadczenia z wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów jasne jest, że można zrobić więcej, aby zmniejszyć ogólne stosowanie i ryzyko dotyczące pestycydów poprzez promowanie praktyk integrowanej ochrony roślin, w której stosowane są zrównoważone, biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne metody ochrony upraw oraz pestycydy niskiego ryzyka" - tłumaczy Komisja. 
KE zapowiada, że
aby utrzymać dochody rolników
, zostaną podjęte kroki takie jak wzmocnienie przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin. KE zapewnia, że ułatwi też wprowadzanie do obrotu pestycydów zawierających biologiczne substancje czynne oraz wzmocni ocenę zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem pestycydów. 
W strategii znalazł się również taki cele jak "zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50%, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby". Ma to
ograniczyć stosowanie nawozów o co najmniej 20%.
Poza tym KE chce, aby do 2030 rolnicy przeznaczyl
i minimum 25% gruntów na rolnictwo ekologiczne
. Komisja zapowiada stworzenie planu działań na rzecz rolnictwa ekologicznego, który ma pomóc państwom członkowskim UE stymulować podaż i popyt na produkty ekologiczne oraz wspomóc kampanie promocyjne i "zielone" zamówienia publiczne. 
Strategia przyjęta przez KE budzi kontrowersje wśród rolników. 
Copa-Cogeca,
organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze twierdzi, że cele wyznaczone przez KE to "atak na europejskie rolnictwo". W jej ocenie rolnikom grozi
drastyczny spadek dochodów
, a Europa nie będzie w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa żywnościowego. 
"Na naszych oczach
KE realizuje najczarniejszy scenariusz przyszłości rolnictwa
#EUFarm2Fork nie oferując rolnikom nic w zamian. Nie mamy zabezpieczonych interesów rolnika" - pisze natomiast Agnieszka Maliszewska, wiceprzewodnicząca Copa-Cogeca, ekspert branży mleczarskiej. 

Masz Telegram? Sprawdź nasz kanał

Wysyłamy świeże newsy i wideo prosto na Telegram. Kliknij, to niczego nie przegapisz: 

https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA