Logo
  • DONALD
  • GUS: PRZEZ INFLACJĘ DUŻA CZĘŚĆ POLAKÓW REALNIE ZARABIA MNIEJ, NAWET JEŻELI DOSTALI PODWYŻKĘ

GUS: przez inflację duża część Polaków realnie zarabia mniej, nawet jeżeli dostali podwyżkę

26.12.2022, 16:00
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zarobków Polaków. Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w listopadzie
6857,96 zł brutto
W październiku przeciętne pensje wynosiły 6 687,92 zł brutto, a w listopadzie 2021 roku - 6363,7 zł brutto. W relacji rocznej wynagrodzenia wzrosły w listopadzie 2022 roku o 13,9 proc. Warto wskazać, że
nasze pensje rosną dużo wolniej niż inflacja
, która w listopadzie wyniosła 17,4 proc. rok do roku.
 
W raporcie czytamy, że wpływ na ostateczny odczyt przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw miały m.in.: podwyżki pensji, wypłaty premii wynikających z inflacji, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przyznane premie kwartalne, świąteczne, roczne czy nagrody z okazji Dnia Górnika. 
GUS podał także informacje dotyczące zatrudnienia w Polsce. W listopadzie 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6507,5 tys. etatów, czyli
wzrosło o 2,3 proc.
rok do roku. Dane dotyczą podmiotów z sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób w wybranych rodzajach działalności PKD 2007.
Najmocniej zarobki wzrosły w sektorze "górnictwo i wydobycie", gdzie przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się z 8627,87 zł brutto w październiku do 14 178,21 zł brutto w listopadzie. 
Na drugim miejscu znalazły się firmy z sektora "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę", w którym to przeciętne wynagrodzenie wzrosło miesiąc do miesiąca z 9027,18 zł brutto do 10 431,53 zł brutto. 
Zobacz też:
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA