Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: UKRAIŃCY NIE CHCĄ POKOJU, JEŻELI MIELIBY ODDAĆ JAKĄŚ CZĘŚĆ SWOJEGO PAŃSTWA ROSJI

Sondaż: Ukraińcy nie chcą pokoju, jeżeli mieliby oddać jakąś część swojego państwa Rosji

25.05.2022, 07:30
Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził
badanie
, w którym
zapytał Ukraińców o ich podejście do ewentualnych ustępstw związanych z atakiem Rosji na Ukrainę.
Okazuje się, że
82 procent
badanych jest
przeciwnych
jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym. Z kolei tylko 10 procent badanych jest gotowych na ustępstwa terytorialne, aby osiągnąć pokój. 8 procent nie ma zdania.
Z kolei biorąc pod uwagę wyniki z poszczególnych części Ukrainy, to
na jej wschodzie, gdzie obecnie trwają walki, przeciwnych ustępstwom jest 68 procent badanych
, z kolei na ustępstwa zgadza się 19 procent.
Na terytoriach okupowanych przeciwko ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji jest 77 procent Ukraińców. Tam prawie co piąty badany jest gotowy na oddanie terytorium.
Badacze zapytali też Ukraińców o to,
czy są gotowi zrezygnować z członkostwa w NATO.
42 procent ankietowanych stwierdziła, że jest gotowa zrezygnować z członkostwa w NATO w zamian za gwarancje bezpieczeństwa od takich państw, jak USA, Wielka Brytania, Niemcy. Z kolei 39 procent jest przekonanych, że tylko członkostwo w Sojuszu zapewni bezpieczeństwo.
W badaniu wzięło udział 2 tysiące osób przebywających na terytoriach, które były kontrolowane przez Kijów do 24 lutego. Socjologowie zwracają jednak przy tym uwagę, że w badaniach prowadzonych w okresie wojny
błąd statystyczny jest większy niż zazwyczaj.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA