Logo
  • DONALD
  • KER: REKLAMA PIWA NIEETYCZNA, PROMUJE TYSKIE JAKO ŚRODEK DO PRZEZWYCIĘŻANIA PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH

KER: reklama piwa nieetyczna, promuje Tyskie jako środek do przezwyciężania problemów życiowych

13.11.2019, 10:10
[reklama]
Do
Komisji Etyki Reklamy
wpłynęły
dwie skargi na reklamy piwa Tyskie
. Pierwsza dotyczy reklamy, której hasłem jest:
 "Tyskie otwiera nas".
Druga emitowana jest pod hasłem
"Przejdźmy na Ty".
Według autora pierwszej skargi dotyczącej reklamy hasłem "
Tyskie otwiera nas", spot sugeruje, że piwo pomaga nam nawiązać relacje z innymi ludźmi i przezwyciężyć problemy życiowe.
"Przesłanie reklamy "otwieramy Tyskie... Tyskie otwiera nas" sugeruje, że piwo pomaga nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi, przełamywać trudności (…). W tym wypadku wyraźnie piwo Tyskie staje się środkiem do otwarcia się na innych ludzi"- napisano w skardze.
W drugiej skardze dotyczącej spotu
"Przejdźmy na Ty"
jej autor zarzuca Kompanii Piwowarskiej, że
reklama przestawia spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych:
"Reklama piwa nie może przedstawiać spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne, nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, w szczególności przed lub w toku działania, które wymaga zachowania stanu trzeźwości. (…) Poza tym reklama namawia do spożycia piwa "symbolicznie, piwko?", "zaraz się z nim napiję i przypomnę sobie". Pokazuje kontrast dwóch światów - smutny, wyobcowany człowiek w świecie bez piwa i radosny, otwarty, kontaktowy w świecie z piwem Tyskim" - napisano w drugiej skardze.
[reklama]
Kompania Piwowarska tłumacząc się z reklamy "Przejdźmy na Ty" stwierdza, że w kampanii zwrócono uwagę na istotę relacji społecznych:
"Różne kultury to różne podejścia do nawiązywania nowych relacji. Mimo odmiennych zwyczajów, niepodważalnym pozostaje fakt, że w naturę człowieka wpisana jest chęć bycia częścią społeczności i potrzeba przebywania wśród ludzi.
Potrzebujemy kontaktu z drugą osobą, zarówno w pracy, na osiedlu, jak i w codziennych, czasami przypadkowych sytuacjach.
Współcześnie, w zmieniającym się społeczeństwie, pojawia się jednak coraz więcej barier, wynikających z ogólnie panujących norm, czy subiektywnych przekonań. (…). Bariery, które pojawiają się w społeczeństwie, coraz częściej stają się tematem dyskusji i działań w przestrzeni publicznej. To właśnie tego tematu dotyka kampania "Przejdźmy na Ty". Zgodnie z założeniem akcji,
wyzwaniem dla społeczeństwa jest odbudowanie potrzeby otwierania się na innych, a w następstwie poznawania się i spontanicznego przechodzenia przez Polaków na "Ty"
. Bez względu na różnice polityczne, kulturowe czy status społeczny. Celem Tyskiego jest jednoczenie i zbliżanie ludzi oraz zachęcanie do inicjowania kontaktów, rozmów i dyskusji” - przekonuje Kompania Piwowarska.


Firma przekonuje też, że w reklamie piwa Tyskie
nie przedstawiono go jako "lekarstwa" służącego do przezwyciężania problemów życiowych:
"Nie piwo w tym przypadku jest czynnikiem koniecznym do odbudowania więzi społecznych, odzyskania optymizmu i radości życia, czy wiary w drugiego człowieka. Jak wyraźnie wynika z opisanej powyżej treści reklamy,
źródłem radości mieszkańców nie jest fakt, że napili się piwa w związku z wydarzeniem windzie, przygotowanym przez markę Tyskie.
Bohaterzy nie gloryfikują Tyskiego i jego udziału w całym wydarzeniu. Źródłem ich pozytywnych emocji i radości, jest w tym przypadku wyłącznie fakt poznania sąsiadów, zbudowania relacji, miłych i interesujących rozmów, w których uczestniczyli. (...) w żadnej scenie i w żadnej wypowiedzi piwo Tyskie nie zostało przedstawione jak „lekarstwo" na poprawę relacji lub przezwyciężania problemów życiowych. Wręcz przeciwnie z treści filmu wynika, że są nimi rozmowa, spotkanie, zauważenie drugiego człowieka, życzliwość, otwartość, ciekawość innych ludzi, tolerancja".
Jak podają Wirtualne Media,
Komisji Etyki Reklamy stwierdziła jednak, że "reklama piwa nie może kreować wizerunku piwa jako środka do przezwyciężania problemów życiowych".
[reklama]
W przypadku
drugiego spotu
 Komisji Etyki Reklamy stwierdziła, że
nie przedstawia on spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne,
nieodpowiednie lub niezgodne z prawem. Dodano także, że film nie przedstawia ani zachęca do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania piwa.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA