Logo
  • DONALD
  • SZPITAL W PSZCZYNIE ZAWIESZA DWÓCH LEKARZY PO ŚMIERCI 30-LETNIEJ IZABELI

Szpital w Pszczynie zawiesza dwóch lekarzy po śmierci 30-letniej Izabeli

05.11.2021, 13:16
Szpital w Pszczynie
wydał dziś kolejne oświadczenie w sprawie śmierci 30-letniej Izabeli, w którym informuje o zawieszeniu dwóch lekarzy. Przypomnijmy, że kobieta trafiła na oddział w 22. tygodniu ciąży i zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Według prawniczki rodziny kobiety, jej śmierć to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. 
"Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej. W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 
5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu
. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków" - czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu szpitala. 
"Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na
współpracę
z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające. Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu". 
W poprzednim oświadczeniu, wydanym tuż po nagłośnieniu informacji o śmierci 30-latki, szpital zapewniał, że "jedyną przesłanką kieru­jącą postępowaniem lekarskim była
troska o zdrowie i życie Pac­jen­tki oraz Płodu
". 
"Lekarze i położne zro­bili wszys­tko co było w ich mocy,
stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko
. Całość postępowa­nia medy­cznego podlega oce­nie proku­ra­torskiej i nie można w tej chwili fer­ować żad­nych wyroków" - pisano.
Jutro w całej Polsce odbędą się manifestacje. Udział w warszawskim "marszu dla Izy" zapowiedział m.in.
Donald Tusk

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA