Logo
  • DONALD
  • RAPORT: MŁODZI W POLSCE ZALICZAJĄ SIĘ DO NAJBARDZIEJ PESYMISTYCZNYCH, SMUTNIEJ TYLKO W HISZPANII

Raport: młodzi w Polsce zaliczają się do najbardziej pesymistycznych, smutniej tylko w Hiszpanii

02.01.2022, 07:30
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) opublikowała wyniki
badania dotyczącego wpływu pandemii na życie młodych ludzi w Unii Europejskiej
. Z raportu wynika, że tylko
37%
młodych Polaków w wieku 18-29 z optymizmem patrzy w przyszłość. Gorszy wskaźnik odnotowali tylko
Hiszpanie
: 35%. 
Badani odpowiadali na pytania w trzech turach: wiosną 2020, latem 2020 i wiosną 2021 roku. Analiza odpowiedzi wykazała, że nastroje młodych Europejczyków były związane z kolejnymi falami pandemii. Podczas pierwszej fali optymizm badanych był wysoki, ale już wtedy Polacy plasowali się poniżej średniej unijnej: tylko 50% stwierdziło, że patrzy w przyszłość z optymizmem. W drugim badaniu takiej odpowiedzi udzieliło już tylko 35% badanych. W ostatniej fali badania w większości krajów zanotowano wzrost optymizmu, wyjątkami są jedynie Polska i Hiszpania. 
W ostatniej turze badania
średnia unijna wyniosła 50%
, podczas gdy w Polsce z optymizmem w przyszłość patrzy 37% młodych ludzi. Największy optymizm cechuje mieszkańców
Malty, Łotwy i Słowenii -
tam wskaźnik pozytywnych odpowiedzi sięgnął 70%. 
Raport Eurofound pokazuje również, jak wahały się obawy o
niestabilność zatrudnienia
młodych Europejczyków. Wiosną 2020 roku wyraziło ją 24% badanych, latem 2020 już 42, natomiast wiosną 2021 - 32%. Badanie wykazało także, że systematycznie spada poziom niepokoju dotyczący trudności, aby "związać koniec z końcem": w pierwszym etapie taki niepokój wykazywało 35% młodych ludzi, w ostatnim: 20%.

Masz Telegram? Sprawdź nasz kanał

Wysyłamy świeże newsy i wideo prosto na Telegram. Kliknij, to niczego nie przegapisz: 

https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA