Logo
  • DONALD
  • ALIMENCIARZE NIE BĘDĄ MIELI PRAWA DO SPADKU PO RODZINIE JAKO "NIEGODNI", NADCHODZĄ ZMIANY W PRAWIE

Alimenciarze nie będą mieli prawa do spadku po rodzinie jako "niegodni", nadchodzą zmiany w prawie

11.04.2023, 06:00
Rządowy projekt zmiany kodeksu cywilnego przyjęty pod koniec 2022 roku zakłada zmiany w prawie spadkowym.
Krąg spadkobierców zostanie zawężony
do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Ponadto osoby, które uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, zostaną uznane za
niegodne dziedziczenia
Projekt przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości trafił do dalszych prac w sejmowej komisji. Jego celem jest rozwiązanie problemów występujących w praktyce stosowania przepisów z zakresu prawa spadkowego skutkujących wzrostem liczby rozpatrywanych spraw.
- Założeniem zmian jest też skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych - mówiła wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.
Po wprowadzeniu zmian wyłączeni od dziedziczenia zostaliby dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Ponadto nowe przepisy będą
lepiej zabezpieczać ​​małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych
spadkobierców - będą mieli więcej czasu na przyjęcie lub odrzucenie spadku.
Obecnie spadkobierca ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Projekt zakłada zawieszenie terminu w sytuacji, w której złożenie takiego oświadczenia będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które wejdą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA