Logo
  • DONALD
  • KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z DOFINANSOWANIEM OD ZIOBRY, MAJĄ ZAPOBIEGAĆ PRZESTĘPCZOŚCI

Koła Gospodyń Wiejskich z dofinansowaniem od Ziobry, mają zapobiegać przestępczości

09.03.2023, 08:25
Ministerstwo Sprawiedliwości
poinformowało, że w ramach
walki z przestępczością
w Polsce przekazało
Kołom Gospodyń Wiejskich
z 468 gmin odpowiednie środki na działania w tym zakresie.
Resort przekazał im dotacje na ten cel z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który działa w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Kwoty dotacji wynoszą
od 5 do 20 tysięcy złotych
dla Koła Gospodyń Wiejskich.
W styczniu rząd informował, że na działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przestępczości chce przekazać gminom 5 mln zł.
Koła, które biorą udział w programie do 30 września muszą zorganizować
wydarzenie dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
 Ministerstwo przekazało, że w szczególności powinno ono
dotyczyć zjawiska przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości
, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, które pozwalają zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności, takim jak np. wykluczenie społeczne czy różnego rodzaju przestępstwa - oszustwa, przemoc w rodzinie czy przestępczość wobec dzieci - zauważa Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości nadzorujący działania Funduszu Sprawiedliwości.
Warto nadmienić przy okazji, że w 2021 roku
NIK
przedstawiła wyniki
kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości
. Okazało się, że łącznie z funduszu nieprawidłowo wydano ponad 280 mln zł. Szef Izby Marian Banaś apelował wówczas do Mateusza Morawieckiego o zawieszenia działania Funduszu Sprawiedliwości:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA