Logo
  • DONALD
  • POLSKI RZĄD OTWIERA SIĘ NA IMIGRACJĘ. Z AZJI

Polski rząd otwiera się na imigrację. Z Azji

26.07.2018, 12:20
Od jakiegoś czasu Polska boryka się z niedoborem pracowników. To wynik wielu czynników, m. in. masowej emigracji z kraju i niskiego bezrobocia.
Problemu nie rozwiązuje otwarcie się na pracowników z Ukrainy i Białorusi
, których w ostatnich latach przyjechało do Polski co najmniej 
kilkaset tysięcy
.
Rząd chciałby walczyć z tym problemem wdrażając nową politykę migracyjną, na którą zamierza przeznaczyć około
2,9 mld złotych
. Większość pieniędzy ma pochodzić z funduszy unijnych, które pomogą sfinansować programy stypendialne dla zagranicznych studentów. Przewidywany jest również wyceniany na
1,2 mld złotych
pakiet zachęt dla Polaków, którzy zdecydowaliby się wrócić do kraju.
Zmiany mające ułatwić zatrudnienie cudzoziemców w Polsce mają obowiązywać od września tego roku i zawierać rozszerzoną listę państw objętych uproszczoną procedurą zatrudniania obywateli o 
Wietnam 
i
Filipiny
.
Tymczasem imigranci z innych rejonów świata integrują się na Polu Mokotowskim w Warszawie:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA