Logo
  • DONALD
  • EPISKOPAT WZYWA RODZICÓW DO ZAPISYWANIA DZIECI NA RELIGIĘ

Episkopat wzywa rodziców do zapisywania dzieci na religię

02.02.2020, 17:51
W tym tygodniu w Legnicy obradowała
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski
. Tematem dyskusji były między innymi l
ekcje religii w szkołach
. Jak wynika z najnowszych statystyk, liczba uczniów uczęszczających na katechezę systematycznie spada, szczególnie w szkołach średnich. 
Komisja Episkopatu wystosowała więc dokument, w którym
wzywa katolickich rodziców do zapisywania dzieci na religię
"
Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii.
Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci" - piszą biskupi.
Komisja poucza też szkoły, aby
respektowały regulacje prawne
dotyczące katechezy. Przypomina, że nauczanie religii "odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo".
"Umieszczanie zajęć z religii jedynie na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest
niezgodne z prawem
i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości" - podkreśla Komisja. 
Poza tym biskupi przypominają, że "
nauczyciele nie mogą być przez kogokolwiek przymuszani
do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem". 
Apeluje też do rodziców o "
czujność i roztropność
wobec tego, co dzieje się w szkołach,
zwłaszcza w dziedzinie tzw. edukacji seksualnej
: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje". 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA