Logo
  • DONALD
  • EUROSTAT: POLSKA NA OSTATNIM MIEJSCU POD WZGLĘDEM WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA

Eurostat: Polska na ostatnim miejscu pod względem wydatków na ochronę zdrowia

24.11.2021, 09:10
Eurostat
opublikował
wydatki na opiekę zdrowotną i chorobową
w ramach ochrony socjalnej w różnych krajach. W przygotowanym przez urząd rankingu przedstawiono je jako procent całorocznej wartości PKB.
Wśród
20 krajów
, które znalazły się w zestawieniu,
Polska jest na samym końcu
.
W ubiegłym roku wydatki na zdrowie w Polsce stanowiły
niecałe 5 procent PKB
. Przed Polską w rankingu znalazła się m.in. Litwa, Łotwa, Estonia i Bułgaria.
Liderem zestawienia są Niemcy, które w ubiegłym roku przeznaczyły na zdrowie aż 11,2 procent wartości PKB. Do 10 procent dobiła jeszcze tylko Francja.
Okazuje się, że Polska jest także jednym krajem w rankingu, w którym spadł procentowy udział wydatków w PKB w porównaniu z 2019 rokiem. Warto podkreślić jednak, że nie oznacza to mniejszych wydatków na zdrowie w Polsce, chodzi o ich relacje względem PKB. To w 2020 roku spadło i relacja pogorszyła się.  
"Świadczenia z tytułu starości i choroby/opieki zdrowotnej stanowiły większość świadczeń z tytułu ochrony socjalnej we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane. Inne kategorie obejmowały niepełnosprawność, osoby pozostałe przy życiu, rodzinę/dzieci, bezrobocie, mieszkalnictwo i wykluczenie społeczne" - czytamy w raporcie.
Należy nadmienić, że w połowie października posłowie
mieli okazję, by zwiększyć środki przeznaczone na zdrowie
. Ostatecznie jednak
nie zgodzili się na przyjęcie poprawki senackiej
do budżetu, zwiększającej wydatki na służbę zdrowia o 6,3 mld zł.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA