Logo
  • DONALD
  • LEKARZE I STUDENCI OTRZYMUJĄ ZARZUTY ZA WAKACYJNE PRAKTYKI, KTÓRYCH NIE ODBYLI I ZA PRZEKUPSTWO ALKOHOLEM

Lekarze i studenci otrzymują zarzuty za wakacyjne praktyki, których nie odbyli i za przekupstwo alkoholem

21.08.2023, 12:40
Radio Zet donosi, że Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
postawił zarzuty 4 lekarzom i 5 studentom medycyny
. Lekarzy oskarża się o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, natomiast studenci mieli poświadczyć nieprawdę i przekupić lekarzy.
Sprawa miała miejsce w 2021 roku, kiedy studenci kończyli 2. rok studiów. Według prokuratorów oskarżeni złożyli na swojej uczelni
nieprawdziwe poświadczenia odbycia praktyk
w jednym ze szpitalnych oddziałów ratunkowych na Podkarpaciu. Ponadto przynieśli kolejne nieprawdziwe dokumenty, dotyczące wakacyjnych praktyk w SPZOZ i Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. 
"[Podejrzany - red.] udzielił korzyści majątkowej w postaci
butelki alkoholu
o nieustalonej wartości, w zamian za naruszenie przepisów prawa i ułatwienie zaliczenia roku studiów, wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę o odbyciu przez studentów praktyk studenckich niezbędnych do zaliczenia II roku studiów medycznych, poprzez nakłonienie kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do tego, aby podpisał i opieczętował poświadczenie odbycia 30-godzinnych praktyk wakacyjnych z pomocy doraźnej mimo ich nieodbycia" - napisano w jednym z postanowień prokuratorskich.
Wobec mężczyzn zastosowano dozór policyjny i zakaz kontaktów z osobami występującymi w sprawie. 
Za przekupstwo grozi od roku do 10 lat więzienia. Za poświadczenie nieprawdy przewidywana kara to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA