Logo
  • DONALD
  • ONZ APELUJE, ŻEBY NIE DEPORTOWAĆ BIAŁORUSINÓW, KIEDY WYGASNĄ IM PASZPORTY, BO WPADNĄ W ŁAPY REŻIMU

ONZ apeluje, żeby nie deportować Białorusinów, kiedy wygasną im paszporty, bo wpadną w łapy reżimu

21.09.2023, 09:45
Grupa ekspertów
ONZ
złożona przede wszystkim ze sprawozdawców zajmujących się obroną praw człowieka, wydała oświadczenie, w którym apeluje, aby
nie deportować Białorusinów, którym wygasną paszporty
. Jak tłumaczą, dotknie to przede wszystkim tych obywateli Białorusi, którzy wyjechali z kraju po demonstracjach z 2020 roku i w kraju czekają na niech represje. 
Oświadczenie ekspertów ONZ to odpowiedź na
tzw. dekret paszportowy
, który 7 września podpisał
Aleksander Łukaszenka
. Według jego zapisów Białorusini mieszkający za granicami państwa
nie mogą wyrobić ani przedłużyć paszportu w placówkach dyplomatycznych
. Aby to zrobić, muszą przyjechać do kraju i wyrobić dokument w urzędzie właściwym dla ostatniego zameldowania. 
Komentatorzy zwracali uwagę, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa Białorusinów mieszkających za granicą, bo gdy wygasną im paszporty, ich pobyt stanie się nielegalny. Duża część z nich to uczestnicy antyreżimowych demonstracji w 2020 roku, którzy uciekli z kraju przed represjami politycznymi. Publicyści oceniają, że dekret Łukaszenki to "sposób, aby ukarać nielojalną wobec władz część Białorusinów". Liderka opozycji
Swiatłana Cichanouska
zaapelowała do swoich rodaków na emigracji, aby nawet gdy wygasną im paszporty, nie ryzykowali powrotu do kraju, bo tam grożą im "prześladowania". Szansą dla Białorusinów, którzy zostaną za granicą bez paszportów mają być inne rozwiązania prawne, jak np. wydawane w Polsce dokumenty podróży dla cudzoziemca. 
Argumenty te powtarzają eksperci ONZ, którzy w swoim oświadczeniu określają dekret Łukaszenki jako
"część celowej polityki karania Białorusinów na uchodźstwie"
.
"Dekret dotknie w szczególności tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju z powodu masowych represji po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w tym uczestników pokojowych demonstracji. Nie będą oni mogli bezpiecznie wrócić na Białoruś. Dekret ten jest nielegalnym zastosowaniem środków bezpieczeństwa i częścią ukierunkowanej polityki karania Białorusinów na uchodźstwie, w tym obrońców praw człowieka, dziennikarzy i przedstawicieli opozycji, za rzekomą nielojalność polityczną" - piszą eskperci ONZ cytowani przez Biełsat.
"Wzywamy państwa członkowskie ONZ do zapewnienia, że
obywatele Białorusi obawiający się prześladowań nie będą deportowani na Białoruś na podstawie tego, że ich paszporty straciły ważność
lub zostały unieważnione w wyniku pozbawienia obywatelstwa" - dodają.
Apelują również do krajów zrzeszonych w ONZ o pomoc Białorusinom w uzyskaniu alternatywnych dokumentów tożsamości. 
Jak podaje Biełsat, obecnie według różnych szacunków na emigracji żyje od 200 tysięcy do nawet 1 mln Białorusinów, którzy uciekli z kraju przed represjami.

Hej, przypominamy tylko:

1. Szanujemy nawet ostrą dyskusję i wolność słowa, ale nie agresję. Przemocowe treści będą usuwane.

2. W komentarzach można swobodnie używać embedów z mediów społecznościowych.

3. Polecamy założenie konta, dzięki temu możesz zobaczyć wszystkie swoje dyskusje w jednym miejscu i dodać coś (👉 Sortownia), co trafi na stronę główną.

4. Jeżeli chcesz Donalda bez reklam, dołącz do naszych patronów: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA