Logo
  • DONALD
  • SEJMOWA KOMISJA ZAJMIE SIĘ PETYCJĄ, BY KARAĆ ZA OBCHODZENIE HALLOWEEN

Sejmowa komisja zajmie się petycją, by karać za obchodzenie Halloween

16.07.2020, 10:10
fot. Pixabay
Do Sejmu wpłynęła
petycja w sprawie zakazu obchodzenia w Polsce święta Halloween.
Jak podaje
Rzeczpospolita
jest to projekt obywatela, który twierdzi, że święto
"nie tylko szkodzi pamięci zmarłych i niszczy katolicką tradycję, lecz także zagraża duszy".
Bieg petycji nadała marszałek Sejmu
Elżbieta Witek
. Najpierw zaopiniuje je Biuro Analiz Sejmowych, a następnie projekt ustawy trafi do sejmowej komisji.
Posłowie muszą pochylić się nad petycją w związku z ustawą uchwaloną w 2014 roku, która przewiduje, że każda osoba fizyczna, prawna, nawet jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną może złożyć petycję do dowolnego organu władzy publicznej. Marszałek Sejmu może odrzucić petycję wyłącznie z braków formalnych:
"Obowiązujące przepisy przewidują możliwość pozostawienia petycji bez rozpatrzenia wyłącznie
z uwagi na braki formalne
przedłożonych dokumentów. Żaden przepis nie umożliwia wstępnej cenzury z uwagi na treść proponowanych rozwiązań" - wyjaśnia Centrum Informacyjne Sejmu.
Autor projektu złożonego do Sejmu twierdzi, że
"Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego".
Autor sugeruje, by na świętujących Halloween nakładać surowe kary. Oprócz tego przy każdej
prokuraturze okręgowej
miałaby powstać
siedmioosobowa komórka,
odpowiedzialna za wykonanie ustawy. Jak podaje Rzeczpospolita, wśród jej zadań miałoby się znaleźć "
tropienie dzieci przebranych za potwory i kościotrupy oraz przekazywanie ich spraw na policję".
"Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega
karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni
" - cytuje pierwszy artykuł projektu ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP
Rzeczpospolita.
"Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu - podlega karze grzywny w wysokości co najmniej
500 złotych lub karze ograniczenia wolności" 
- zapisano w projekcie ustawy.
Szef Komisji do Spraw Petycji Sławomir Piechota z KO twierdzi, że nie popełniono błędu nadając petycji bieg. Dodaje, że nie jest to pierwsza "egzotyczna" petycja, nad która musi pochylać się jego komisja:
- Pamiętam też petycję przewidującą przyznanie każdemu więźniowi internetu szerokopasmowego.
Takie propozycje komisja odrzuca zazwyczaj bez ożywionej dyskusji.
Nie przewiduję jej też w przypadku ustawy o Halloween - mówi Piechota.

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA