Logo
  • DONALD
  • CBOS: TYLKO 32% KOBIET PLANUJE MIEĆ DZIECI, 68% NIE CHCE ANI TERAZ, ANI PÓŹNIEJ

CBOS: tylko 32% kobiet planuje mieć dzieci, 68% nie chce ani teraz, ani później

12.01.2023, 09:15
Jak wynika z najnowszego badania CBOS,
spada odsetek kobiet, które planują mieć dzieci
i to zarówno w dalszej, jak i bliższej perspektywie. Wyniki wskazują także, że planowanie potomstwa przesuwa się z wieku 25-29 lat na 30-34. 
Badanie przeprowadzono w drugiej połowie 2022 roku wśród kobiet w wieku 18-45 lat.
68%
z nich wskazało, że nie planuje potomstwa w bliższej lub dłuższej perspektywie. Takie plany ma natomiast
 32%
kobiet, z czego 17% planuje dzieci w ciągu najbliższych 3-4 lat, a 15% - w dalszej perspektywie.
Jak wskazuje CBOS, w porównaniu do analogicznego badania z 2017 roku spada odsetek kobiet planujących dzieci. Wówczas wynosił on 41%, co oznacza spadek o 9 punktów procentowych. Odsetek planujących potomstwo w ciągu najbliższych 3-4 lat zmniejszył się natomiast o 8 punktów procentowych. W porównaniu do 2017 roku rośnie także odsetek kobiet bezdzietnych lub w ogóle nieplanujących potomstwa - z 22 do 42%. 
CBOS podkreśla, że zmiany należy tłumaczy
ć "zmianami demograficznymi"
.
"W stosunku do 2017 r. w analizowanej grupie relatywnie spadł odsetek kobiet młodszych, do 34. roku życia, a wzrósł starszych, w wieku 35–39 lat, a przede wszystkim tych w wieku 40–45 lat" - czytamy.
Równocześnie badania wskazują, że spada odsetek planujących dzieci w wieku 18-24 i 25-29. Decyzja o posiadaniu potomstwa przesuwa się na kolejne lata. O ile w poprzednim badaniu dzieci najczęściej planowały respondentki w wieku 25-29, teraz najczęściej mówią o tym badane w wieku 30-34.
Średnia wieku kobiet planujących pierwsze dziecko to 30 lat
, podobnie drugie, natomiast trzecie i kolejne dziecko - 33 lata. 
Ważnym czynnikiem, który wpływa na plany prokreacyjne kobiet, jest
liczba posiadanych już dzieci
. O powiększeniu rodziny głównie myślą kobiety bezdzietne (58%) oraz te, które posiadają jedno dziecko (33%). 
"Zamiar posiadania dzieci, niezależnie czy w krótkiej, czy w długiej perspektywie, najczęściej deklarują respondentki bezdzietne poniżej 30. roku życia (67%), a niewiele rzadziej kobiety do 35, roku życia, mające jedno dziecko (64%). Natomiast krótkoterminowe plany prokreacyjne najczęściej posiadają ankietowane do 35. roku życia z jednym dzieckiem (47%), a w drugiej kolejności – bezdzietne mające co najmniej 30 lat (32%)" - zauważa CBOS.
Zamiar posiadania dzieci częściej deklarują również kobiety, które
mogłyby liczyć na pomoc w codziennej opiece nad dziećmi.
90% kobiet wskazuje na pomoc partnera, 69% na pomoc rodziców, 58% - ze strony teściów, 59% - innych członków rodziny, a 34% na nieodpłatną pomoc innych osób. Jak podaje CBOS, 9% nie uzyskałoby żadnego wsparcia, a 17%  - z pięciu różnych źródeł. 
"Jak wynika z analiz, kobiety będące w związkach, które otrzymałyby pomoc w opiece nad dzieckiem z co najmniej trzech źródeł, znacznie częściej deklarują plany prokreacyjne zarówno w krótkim, jak i długim okresie" - podkreśla CBOS. 
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA