Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: POLACY CHCĄ, ABY POLITYCY ZAJĘLI SIĘ W KAMPANII WYBORCZEJ TEMATAMI INFLACJI I KOLEJEK DO LEKARZY

Sondaż: Polacy chcą, aby politycy zajęli się w kampanii wyborczej tematami inflacji i kolejek do lekarzy

15.03.2023, 10:20
Bussines Insider postanowił przeanalizować wyniki badania pt.
Indeksu priorytetów wyborczych
pod kątem
preferencji wyborczych.
Sondaż został przeprowadzony przez UCE Research na zlecenie Business Insider Polska. Badanym zadano pytanie "jakie, wg Pana/Pani,
powinny być priorytety dla partii politycznych
w tegorocznej kampanii wyborczej?".
Okazuje się, że Polacy oczekują, że politycy w nadchodzącej kampanii wyborczej zajmą się tematem
walki z inflacją.
Chciałaby tego ponad połowa badanych. Co trzeci Polak chciałaby, żeby partie polityczne zaprezentowały pomysły na skrócenie kolejek do lekarzy.
Wyborcy
Prawa i Sprawiedliwości
w badaniu najczęściej wskazywali dwa problemy, którymi według nich partia powinna zająć się w kampanii wyborczej. Priorytetami były wcześniej wskazana
inflacja i kolejki do lekarzy
. Jak podaje Bussines Insider w przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości obniżenie inflacji wskazało 37,4 procent badanych. Elektorat PiS zdecydowanie wyraźniej opowiada się za poprawą służby zdrowia.
"Skrócenie kolejek do lekarzy wybierano nieznacznie częściej (wynik wyższy o niespełna dwa punkty procentowe), ale już poprawę dostępu do lekarzy specjalistów o ponad cztery pkt procentowe" - podaje Bussines Insider.
Jako trzeci temat do podjęcia przez PiS wyborcy tej partii wskazali
waloryzację świadczenia 500 plus.
Chciałoby tego 31,5 procent badanych. Warto dodać, że opcja ta wśród wszystkich wyborców była wskazywana niemal dwukrotnie rzadziej.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Jeśli chodzi o oczekiwania wyborców
Platformy Obywatelskiej
, to chcieliby oni, by politycy zajęli się tematem
"zmniejszenie ogólnej inflacji", "poprawy stosunków z UE" oraz "poprawy dostępu do lekarzy specjalistów".
Wyborcy PO niemal na równi oczekują od polityków walki z inflacją i działań zmierzających do poprawy stosunków z UE. Odpowiednio wskazało to 49,8 procent oraz 49 procent badanych. Tuż za podium z wynikiem 32,4 procent wskazano podjęcie tematu
polityki klimatycznej
.
"Te dwie kwestie - poprawa relacji z UE oraz polityka klimatyczna w elektoracie KO ma zdecydowanie więcej wskazań niż wynosi średnia dla wszystkich partii" - podaje Bussines Insider.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Serwis wskazuje, że z badania wynika, że wyborcy
Lewicy
oczekują podjęcia podobnych tematów w kampanii wyborczej, co wyborcy Platformy Obywatelskiej. Jako temat kluczowy wskazano
walkę z inflacją.
Na drugim miejscu znalazła się
poprawa stosunków z UE
. Z kolei na trzecim miejscu, pozycję wyżej niż w przypadku PO znalazła się
polityka klimatyczna
. Jako ważny temat traktuje ją 35,6 procent badanych. Na kolejnym miejscu ex aequo wskazano "poprawę dostępu do lekarzy specjalistów" oraz "skrócenie kolejek do lekarzy".
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Wyborcy
Polski 2050
oczekują, że politycy w kampanii wyborczej podejmą temat
walki z inflacją, poprawy dostępu do lekarzy specjalistów i skrócenia kolejek do lekarzy
. Jako ważne tematy do podjęcia w kampanii wyborczej odpowiednio wskazało je 54,7 procent, 41,3 procent i 38,7 procent badanych. Na czwartym miejscu z wynikiem 30,7 procent znalazła się poprawa relacji z Unią Europejską.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Bussines Insider wskazuje, że z badania wynika, że wyborcy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
są najbardziej zdecydowani w kwestii tego, czego oczekują od polityków. 54,5 procent badanych wyborców PSL uważa, że tematem numer jeden, który powinien zostać poruszony w kampanii, jest
inflacja
. 45,5 procent chce
poprawy dostępu do lekarzy specjalistów
, a 36,4 procent chce
zmniejszenia kolejek do lekarzy.
Serwis zauważa też, że na piątej pozycji znalazła się odpowiedź
"nie interesuje mnie to"
, co może sugerować, że są to wyborcy, którzy oddadzą głos na to ugrupowanie niezależnie od prowadzonej kampanii. Odpowiedź tą wskazało 18,2 procent badanych.
Co ciekawe wyborcy PSL nie oczekują także, że politycy będą zajmowali się tematem sądów, wojska i kredytów:
"Drugim ciekawym aspektem wyborców PSL jest fakt, że osiem z 29 zaproponowanych w badaniu priorytetów nie otrzymało żadnego wskazania. To "reforma wymiaru sprawiedliwości", "zwiększenie dostępności kredytu hipotecznego", "budowa nowych dróg oraz linii kolejowych", "przywrócenie powszechnego poboru do wojska", "zwiększenie wydatków na armię", "większe uniezależnienie od UE", "poprawa dzietności" oraz "przyznanie kolejnych świadczeń emerytalnych"" - podaje serwis.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Wyborcy
Konfederacji
oczekują z kolei od swoich wyborców podobnie jak w przypadku innych elektoratów podjęcia tematu walki z
inflacją i zmniejszenia kolejek do lekarzy.
Na trzeci miejscu wskazano temat
obniżenia stawek podatku VAT.
Kolejne miejsca zajęło m.in. obniżenia cen leków, czy ochrona przed drożyzną. Co ciekawe wyborcy wolnościowej Konfederacji uznali to za ważniejsze niż np. obniżenia podatków dochodowych. Dla porównania podjęcia tematu obniżki cen leków oczekuje 31,3 procent badanych, zaś obniżenia podatków dochodowych tylko 24,3 procent badanych.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska
Co istotne serwis przyjrzał się także tematom wskazywanym przez
niezdecydowanych
wyborców, którzy stanowili  niemal 20 procent badanych. Tutaj jednak nie ma zaskoczeń. Podobnie jak w przypadku innych formacji, jako główny temat istotny do podjęcia przez polityków wskazano
walkę z inflacją
. Kolejne było
skrócenie kolejek do lekarzy i poprawa dostępu do lekarzy specjalistów
.
Źródło: Badanie UCE Research dla BI Polska Opracowanie: BI Polska

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA