Logo
  • DONALD
  • POCZTA ZGUBIŁA WSZYSTKIE AKCJE SKARBU PAŃSTWA ¯\_(ツ)_/¯

Poczta zgubiła wszystkie akcje Skarbu Państwa ¯\_(ツ)_/¯

24.07.2020, 06:25
Poczta Polska
poinformowała, że
"utraciła" odcinek zbiorowy akcji,
który w depozycie złożył Skarb Państwa. Dokument
potwierdzał prawa własności państwa
do wszystkich akcji spółki.
Poczta Polska opublikowała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym komunikat w tej sprawie:
"Działając na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 - A 00077414000 ("Odcinek Zbiorowy Akcji")" - brzmi komunikat zamieszczony przez Pocztę Polską w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dokument, który został zagubiony, dotyczył imiennych akcji. Ratuje to spółkę przed sytuacją, kiedy
nie byłoby fizycznego dowodu na to, że państwo posiada 100 procent akcji
. Na potwierdzenie tego pozostał wpis w księdze akcyjnej. Spółka chce umorzyć utracony odcinek zbiorowy akcji, przy wykorzystaniu statutowej procedury.
Serwis Prawa Inwestora, który jako pierwszy poinformował o sprawie, podkreśla, że Poczta Polska w opublikowanym komunikacie
nie poinformowała, kiedy zorientowała się, że dokument zaginął.
Zwraca jednak uwagę na to, że zmiany w  statucie spółki umożliwiające umorzenie odcinka akcji, zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie 14 maja tego roku, a opublikowano je 22 czerwca.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA