Logo
  • DONALD
  • ORDO IURIS KRYTYKUJE POLSKĘ ZA TO, ŻE POPARŁA REZOLUCJĘ ONZ GŁOSZĄCĄ, ŻE "BEZPIECZNA ABORCJA" NALEŻY DO PRAW CZŁOWIEKA

Ordo Iuris krytykuje Polskę za to, że poparła rezolucję ONZ głoszącą, że "bezpieczna aborcja" należy do praw człowieka

07.09.2022, 12:05
W ubiegły piątek
Zgromadzenie Ogólne ONZ
przyjęło bez głosowania
rezolucję w sprawie uznania "bezpiecznej aborcji" za jedno z praw człowieka.
W tekście rezolucji stwierdzono, że dostęp do bezpiecznej aborcji i jej legalizacja jest elementem promowania i ochrony praw człowieka wszystkich kobiet oraz ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Przedstawiciele krajów popierających rezolucję, wśród także Polski, uznali, że prawa człowieka obejmują prawo kobiety do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o swojej seksualności i zdrowiu reprodukcyjnym, wolnego od przymusu, dyskryminacji i przemocy.
Przeciwny rezolucji jest Instytut Ordo Iuris.
Kilka dni przed głosowaniem organizacja wystosowała
list do Prezydenta RP
i Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ, domagając się sprzeciwu wobec zapisów zawartych w dokumencie. Ostatecznie Polska poparła ją jednak w głosowaniu.
Ordo Iuris zwraca uwagę, że Polska miała szansę poprzeć poprawki zgłoszone przez Nigerię, która przewodniczyła grupie ponad trzydziestu krajów, sprzeciwiających się kontrowersyjnej treści tekstu, jednak tego nie zrobiła.
"Polityczna presja, z jaką język tej rezolucji został narzucony przez jedną grupę państw – ignorując dążenie do wspólnego konsensusu w sprawie opracowania skutecznego dokumentu w zakresie pomocy ofiarom przemocy – stanowi zmarnowaną szansę dla Polski do obrony swojego prawa krajowego oraz suwerenności w decydowaniu o regulacjach dotyczących aborcji. Przede wszystkim jest to jednak stracona okazja do obrony - wraz z wieloma innymi delegacjami - nienarodzonego życia ludzkiego, potępienia i powstrzymania bezprawnych nacisków na propagandę przemysłu aborcyjnego, a także zapewnienia, że nienarodzone dzieci nie mogą być wykluczone z prawa do życia, zgodnie z prawem międzynarodowym. Co więcej, milczenie Polski i Węgier przy zajmowaniu stanowiska na arenie międzynarodowej, oznaczało niezrealizowanie zobowiązania podjętego w Deklaracji Konsensusu Genewskiego do obrony praw podstawowych i walki o przywrócenie prawdziwego znaczenia pojęcia prawa człowieka" – podkreśliła Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.
Do sprawy odniosła się także kurator
Barbara Nowak:

Hej, przypominamy tylko:

1. Szanujemy nawet ostrą dyskusję i wolność słowa, ale nie agresję. Przemocowe treści będą usuwane.

2. W komentarzach można swobodnie używać embedów z mediów społecznościowych.

3. Polecamy założenie konta, dzięki temu możesz zobaczyć wszystkie swoje dyskusje w jednym miejscu i dodać coś (👉 Sortownia), co trafi na stronę główną.

4. Jeżeli chcesz Donalda bez reklam, dołącz do naszych patronów: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA