Logo
  • DONALD
  • GDAŃSK: ZNALEZIONE LUDZKIE KOŚCI POSZŁY NA PRZEMIAŁ I UTWARDZANIE DRÓG

Gdańsk: znalezione ludzkie kości poszły na przemiał i utwardzanie dróg

19.05.2020, 11:20
Serwis Gdańsk Strefa Prestiżu opublikował
artykuł dotyczący robót prowadzonych w Bazylice Mariackiej.
 5 kwietnia prace w bazylice
zostały wstrzymane
, ponieważ Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dopatrzył się uchybień. 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ustaliło, że przy pracach
dochodziło do utylizacji reliktów historycznych
 i płyt posadzkowych poprzez ich zmielenie na kruszywo budowlane przy pomocy kruszarki. 
Jak podaje serwis, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydal wcześniej na to pozwolenia. PWKZ przeprowadził w tej sprawie cztery kontrole. Podczas jednej z nich w kontenerach z gruzem znaleziono
140 fragmentów szczątków pochodzenia ludzkiego
,
1 sztukę kształtki ceramicznej profilowanej i 29 fragmentów historycznych płyt posadzkowych
Podczas kontroli odkryto także, że
gruz pochodził z krypty pod kaplicą Marii Magdaleny, na eksplorację której nie wydano pozwolenia
. Konserwator zabytków dopatrzył się także innych nieprawidłowości. 
"W świetle tych ustaleń oraz przy wprowadzeniu PWKZ w błąd co do niewystarczającej ilości kamienia historycznego, co miało uzasadnić użycie wapienia estońskiego,
urząd ochrony zabytków uznał, iż niezbędne jest natychmiastowe wstrzymanie robót
. Godzą one bowiem w dobra chronione zabytku i grożą jego realnym zniszczeniem" - podaje serwis.

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Promujemy też Wasze materiały: donald.pl/sortownia.

Podsumowanie najważniejszych informacji dnia wysyłamy codziennie na Telegramie. Wystarczy zainstalować aplikację Telegram i kliknąć tu: https://t.me/donaldplnews

Instagram: https://www.instagram.com/donald.pl

Sprawdź naszą stronę główną:

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA