Logo
  • DONALD
  • POLSKIE RADIO STACZA SIĘ W IMPONUJĄCYM TEMPIE, ZNOWU ZE STRATĄ, ALE TYM RAZEM POTRÓJNĄ

Polskie Radio stacza się w imponującym tempie, znowu ze stratą, ale tym razem potrójną

18.03.2023, 07:30
Wirtualne Media podsumowują
finansową kondycję Polskiego Radia
, które - jak się okazuje - w 2022 roku zanotowało aż
trzy razy większą stratę niż w 2021
. Znacząco spadła m.in. sprzedaż reklam. 
Przychody
Polskiego Radia spadły w 2022 roku o 8% i wyniosły 315,8 mln zł. Większość środków spółki stanowią wpływy z abonamentu i rekompensaty z budżetu państwa - 252,87 mln.
Wpływy własne nadawcy
wyniosły 59,12 mln zł i były mniejsze niż w 2021 o ponad 3 mln zł. Jak wskazują Wirtualne Media, najbardziej przyczyniły się do tego
wyniki Agencji Reklamy Polskiego Radia
, które odnotowało spadek w zakresie sprzedaży reklam i sponsoringu o 40%. Sprzedaż czasu reklamowego spadła z 36,46 mln do 19,21 mln. Sprzedaż samej oferty sponsoringowej wzrosła natomiast z 4,84 do 6,14 mln.
Wzrosła również
sprzedaż audycji
z 10,75 do 15,67 mln zł - są to głównie dotacje od Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt Polskiego Radia dla Zagranicy. Wzrosły także wpływy określone jako "pozostałe" - z 9,9 do 17,93 mln zł.
Strata netto
wyniosła natomiast 55,1 mln zł, przy 19,9 mln rok wcześniej. Jak wskazują Wirtualne Media, wynika to z tego, że publiczny nadawca wystarczająco nie ograniczył kosztów swojego działania - koszty operacyjne ograniczono o 1,2%. Zwiększyły się natomiast wydatki na wynagrodzenia z 146,54 do 156,08 mln zł oraz na inne świadczenia pracownicze. Wzrosły także koszty emisji, częstotliwości i innych opłat związanych z nadawaniem a także koszty finansowe - głównie będące stratą ze zbycia inwestycji. Te wyniosły 14,72 mln zł, przy 5,58 mln zł rok wcześniej. 
Polskie Radio
prognozuje
, że w 2023 roku przychody będą znacząco wyższe, według prognoz mają wynieść 402 mln zł. To zasługa przede wszystkim większych wpływów z rekompensaty, którą Sejm podwyższył z 2 do 2,7 mld zł. Z tej kwoty do Polskiego Radia trafi 187 mln zł. Nadawca przewiduje także wzrost wpływów ze sprzedaży reklam oraz spadek nakładów na wynagrodzenia. Według prognoz w 2023 roku Polskie Radio chce mieć 23 tys. zł zysku netto.
Zobacz też: 
 
 
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA