Logo
  • DONALD
  • GRETA THUNBERG REJESTRUJE SWOJE NAZWISKO JAKO ZNAK TOWAROWY

Greta Thunberg rejestruje swoje nazwisko jako znak towarowy

31.01.2020, 08:10
Szwedzka
aktywistka Greta Thunberg
złożyła 
wniosek o zarejestrowanie jej imienia i nazwiska, nazwy ruchu "Piątki Dla Przyszłości"
oraz jego
logo
, a także 
grafiki "Skolstrejk foer klimatet" jako znaków towarowych.
Formalnie wnioskodawcą jest fundacja The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation, która została założona w Sztokholmie przez rodziców Grety. 
Thunberg tłumaczy na Instagramie, że ani ona, ani inni uczestnicy strajków nie interesują się znakami towarowymi, ale ich ochrona stała się konieczna, ponieważ jej imię i nazwisko
"było wielokrotnie używane w kontekstach niezgodnych z wartościami ruchu".
"Moje nazwisko i #PiątkiDlaPrzyszłości są
stale używane do celów komercyjnych bez wyrażenia zgody przez kogokolwiek. Jest to robione na potrzeby marketingu, sprzedawania produktów i zbierania pieniędzy w imieniu moim i ruchu
" - napisała.


W udostępnionych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wnioskach w związku z rejestracją nazwy "Greta Thunberg", ruchu piątkowych demonstracji "Fridays for Future" oraz logo, a także grafiki "Skolstrejk foer klimatet" wskazano
cztery obszary dotyczące towarów lub usług.
Rodzina Thunberg chce chronić
markę w reklamie.
Kolejny punkt dotyczy 
usług naukowych oraz technicznych.
Wymieniono w nim projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontroli jakości oraz dostarczanie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.
W następnej części odniesiono się do
ubezpieczeń, działalności finansowej, bankowości oraz majątku ruchomego
. Mowa w nim o dystrybucji dotacji i stypendiów na rzecz organizacji i osób indywidualnych w celu promowania postępu w kwestii klimatu, zdrowia psychicznego, dobrego środowiska, różnorodności biologicznej, praw człowieka lub praw zwierząt.
Ostatni punkt dotyczy 
nauczania, kształcenia, działalności wydawniczej i reporterskiej
. Ochrona ma dotyczyć organizacji konferencji, wystaw i zawodów w zakresie spraw i inicjatyw środowiskowych.
Wnioski Grety o ochronę znaków towarowych
obejmują cały obszar Unii Europejskiej.

Masz Telegram? Sprawdź nasz kanał

Wysyłamy świeże newsy i wideo prosto na Telegram. Kliknij, to niczego nie przegapisz: 

https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »

Źródła:

2. Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation... First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they "represent" me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by "me" or someone saying they "represent" me. I apologize to anyone who has been contacted - and even misled - by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement's name. That is why I've applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary act...https://www.instagram.com/p/B76KMRjJPRn/?utm_source=ig_embed
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA